Het was weer feest in Wijk C

Grootser dan ooit werd zaterdag 4 juni het Canal Pride festival weer gevierd. Naar de maatstaven van de gemeente is het feest uitermate goed verlopen. De blik waarmee naar het feest wordt gekeken is echter wat beperkt. Vooral de veiligheid en ongeregeldheden worden dan geëvalueerd en natuurlijk hebben velen er veel plezier aan beleefd.

Wijk C was het middelpunt van de festiviteiten en dat is de bewoners niet ontgaan. In de wijk waren voor de afterparty’s maar liefst 3 podia opgericht: op het Jacobskerkhof, in de St. Jacobsstraat en in Park Paardenveld. Dit leverde een ontzettende hoeveelheid herrie op. Op de gevel van een woning aan het Jacobskerkhof werd tussen 6 en 11 uur gemiddeld 94 dBA gemeten. Tussen 10 en 11 uur zelfs 97 dBA. Dat is maar liefst 17 dBA meer dan is toegestaan. Net zoals bij de eerdere edities heeft de gemeente hier niet tegen opgetreden.

De drankverkoop leverde een enorme berg aan afval op straat op. Hoezo geen drank meer in wegwerpbekers?

Park Paardenveld heeft het het zwaarst te verduren gehad. Tijdens het langskomen van de boten stonden er al een paar duizend mensen. Het groen langs het water is vertrapt en het grasveld, dat van vorige evenementen al nooit meer helemaal hersteld was, heeft een genade klap gekregen. Zonaanbidders moeten voortaan op een erbarmelijk grasveld zitten en bovendien tussen de achtergebleven glasscherven.

Door omwonenden was van te voren gesteld dat het park geen geschikte locatie is voor een dergelijk groot evenement omdat het ten koste gaat van flora en fauna en omdat eerdere evenementen al hadden aangetoond dat het park na afloop niet goed opgeruimd kan worden.

Na de vorige edities had de gemeente geconstateerd dat er geen voor- (zgn. nulmeting) en nacontrole van het park had plaatsgevonden. Dit om schade aan gras en vegetatie vast te kunnen stellen. Zij betreurden toen deze gang van zaken en er zou strikt op worden toegezien dat dit bij een volgende editie wel zou gebeuren.

Maar ondanks het feit dat omwonenden dit voorafgaand aan de vergunningverlening nog bij VTH in herinnering hebben gebracht, werd er voor gekozen dit na te laten. VTH beweerde dat er geen ecologische schade te verwachten was. Er moest enkel op worden toegezien dat muizen en amfibieën (!) tijdig het park moesten kunnen ontvluchten.

Normaal gesproken moet de vergunninghouder ontstane schade achteraf herstellen, maar dit is nog nooit gebeurd en bovendien is herstel door het inklinken van de bodem nauwelijks mogelijk. Naast glasscherven zullen de bezoekers van het park ook nog een tijd van de confetti kunnen genieten dat voorlopig zichtbaar blijft tussen het groen.

Het wordt hoog tijd dat de evenementennota wordt vastgesteld. Park Paardenveld wordt in deze nota helemaal niet genoemd als evenementenlocatie, maar in de nota staan wel algemene maatregelen ter bescherming van parken.

Onderstaand een beeld van wat er in Park Paardenveld overbleef NA het schoonmaken.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Het was weer feest in Wijk C

Bankjes verkeerd om geplaatst ?

Sinds een week staan er nieuwe bankjes aan de Catharijnekade. Maar lekker in de zon zitten is er niet bij. Ze staan nl. van de zon afgekeerd.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Bankjes verkeerd om geplaatst ?

Een park is Wijk C niet gegund

Bewoners van Wijk C hebben al heel lang de wens om van het groengebied voor de parkeergarage Paardenveld een echt park te maken. Tot voor kort leek dat dan echt te gaan gebeuren, maar plotseling is daar weer verandering gekomen. De strijd is opnieuw ontbrand. Het blijkt dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die er in de loop der tijd rond en op het Paardenveld hebben plaatsgevonden. Het Wijk C-Komitee legt hun visie op het gebied graag uit.

Het verhaal begint al een lange tijd geleden. In de jaren 90 hebben bewoners van Wijk C en Pijlsweerd verenigd in de werkgroep Utrecht Weer Omsingeld zich ingezet om de singel langs de Weerdsingel WZ te herstellen. Belangrijke motieven waren het  beperken van het autoverkeer en daarvoor in de plaats moest groen en water komen. Dit lukte in 2000 en dat betekende voor Pijlsweerd groen langs de singel en voor Wijk C (toekomstig) groen op het Paardenveld.

In 2015 werd het stuk singel tussen de Weerdsingel en het Vredenburg hersteld. Dit betekende dat er een plan voor inrichting van het groen op het Paardenveld  kon worden gemaakt. Toen kwam er een eerste kink in de kabel. De Bieb++ met bioscoop op het Smakkelaarsveld ging niet door. Er werden plannen gelanceerd om dan maar een bioscoop (De Kade) tegen en in de parkeergarage te bouwen. In die plannen zat ook het ontwikkelen van een park. Echter de bioscoop ging niet door. Wijk C opgelucht. Nu aan de slag met het groen. Maar van de kant van de project organisatie Stationsgebied kwam het voorstel om horeca een kans te geven in het groen. Reden was dat men wilde wachten met het verder uitwerken van een park tot er meer duidelijkheid zou komen over de toekomst van de parkeergarage, die mogelijk zou worden afgebroken door het aflopen van het erfpacht contract in 2023.

Zo kwam Roost op het Paardenveld. De vergunning werd in 2016 verleend voor in principe maximaal 5 jaar, maar werd voor het eerst in 2017 in gebruik gesteld. Zeer tegen de wens van het Wijk C-Komitee. Afgesproken was dat jaarlijks een nieuwe vergunning moest worden aangevraagd en ook dat er een evaluatiegroep zou komen die eventuele klachten kon doorgeven. Elk jaar is deze vergunning aangevochten door het Wijk C-Komitee en de afgelopen jaren ook door de Utrechtse Bomen Stichting. De kern van de ingediende zienswijzen was dat Roost een nadelige invloed heeft voor de flora en fauna in het gebied dat een monumentale status heeft. Volgens het al zeer gedateerde bestemmingsplan Wijk C zou deze bestemming ook niet toegestaan zijn. Roost ontwikkelde ook allerlei activiteiten waarvoor geen vergunning was verleend.

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Opnieuw verdwijnt sociale huurwoning uit wijk C

Opnieuw verhuurt Portaal een sociale huurwoning in Wijk C ver boven de sociale huurgrens. Dit maal voor een recordbedrag van € 1710,- per maand voor een 4 kamer woning in de Oranjestraat.
Je moet minimaal een inkomen hebben van € 82.292 per jaar. Dat is grofweg meer dan 2x zoveel als zowel het gemiddelde als het modale inkomen in Nederland. Met een dergelijk inkomen behoor je tot de bovenste 2% van de mensen met de hoogste inkomens. Sociale huurwoningen zijn bestemd voor mensen die behoren tot de 50% met de laagste inkomens.

De foto bij de de advertentie op Woningnet laat overigens misleidend de Jan Meijenstraat zien en helemaal niet de woning in de Oranjestraat.
Hiermee verdwijnt er opnieuw een sociale huurwoning uit de binnenstad. Hiermee gaat Portaal opnieuw in tegen het beleid van de gemeente Utrecht om het percentage sociale huurwoningen gelijk over de stad te verdelen.

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Chinese toestanden in wijk C

foto: HUA

In 1939 is deze foto gemaakt. Het laat de Jacobsstraat zien die nog in aanleg is, dwars door het Oranjepark. Maar er staan nog een aantal huizen in de weg. De Jacobsstraat ligt er al, zowel voor de huizen als achter de huizen. We zien dit soort foto’s nog wel eens uit China, maar dit was gewoon in Utrecht.

Uit een krantenbericht in het Utrechts Nieuwsblad van 29 april 1939 blijkt dat de eigenaar van de panden een bakker is. Hij wilde zich niet laten uitkopen omdat zijn klanten in
Wijk C wonen. Uiteindelijk biedt de gemeente hem een stuk bouwgrond in de buurt aan plus een bedrag van 21.000 gulden. Zo kon de bakker zijn klanten blijven bedienen.
Toch zal de aanleg van de Jacobsstraat flinke vertraging moeten hebben opgelopen. Aan beide zijden van de panden was de Jacobsstraat inmiddels al helemaal klaar. En er lag zelfs al een brug over de singel.

Geplaatst in Geen categorie, Jacobsstraat | Reacties uitgeschakeld voor Chinese toestanden in wijk C

College terug gefloten door rechter

Het Wijk C-Komitee en de Utrechtse Bomenstichting hadden allebei bezwaar aangetekend tegen verlenging van de tijdelijke horecavergunning voor Roost in het Park Paardenveld over het afgelopen zomerseizoen 2019. De gemeente heeft gemeend de bezwaren te kunnen omzeilen door zowel het Wijk C-Komitee als de Utrechtse Bomenstichting niet ontvankelijk te verklaren. Dit houdt namelijk in dat de gemeente niet hoeft in te gaan op de argumenten in de bezwaren.

Beide organisaties gingen in beroep bij de rechtbank tegen deze niet ontvankelijk verklaring van de gemeente. Wat betreft het Wijk C-Komitee is het nog niet gelukt deze verklaring terug te draaien. De Utrechtse Bomenstichting is van de week echter door de rechter in het gelijk gesteld: de niet ontvankelijkheid is door de rechtbank als niet terecht beoordeeld. De gemeente moet nu binnen 6 weken in gaan op de bezwaren die door de Utrechtse Bomenstichting tegen de vergunning voor Roost waren ingebracht. De rechter kan zich voorstellen dat het argument dat Roost een nadelige uitstraling op de kwaliteit van het park heeft steekhoudend kan zijn.

Dat het college niet helemaal blind is voor het belang van een mooi park blijkt uit de beantwoording van vragen over een eventuele fietsbrug over de singel die in het park uitkomt. Het college achtte deze niet gewenst omdat hierdoor het park te zeer zou worden aangetast. De vraag is dan ook waarom het college dan de aanwezigheid van Roost dan wel wil continueren. Spelen hier andere argumenten een rol?

Geplaatst in Park Paardenveld | Reacties uitgeschakeld voor College terug gefloten door rechter

Meer middenhuur in Wijk C

Naar aanleiding van het vorige bericht heeft Portaal via Twitter gereageerd met de volgende mededeling:
Het gaat naar schatting om ongeveer 50 woningen.
Volgens gemeentelijke cijfers is de woningvoorraad in de binnenstad vergeleken met de hele stad al zeer ruim voorzien van middenhuur en juist weinig sociale huur:
Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Utrecht daarom al een motie aangenomen om te bewerkstelligen dat het aandeel sociale huur (nu 25%) niet verder mag dalen.
Portaal trekt zich daar niets van aan en vergroot juist het aandeel middenhuur en verlaagt het aandeel sociale huur waardoor er van een betere spreiding van sociale huur over de stad niets meer terechtkomt.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Meer middenhuur in Wijk C

Weer een sociale huurwoning verdwenen

Portaal heeft de vrijgekomen woning in de Jan Meijenstraat nr 20 te huur gezet voor
€ 991,50. Dat is ruim € 250 boven de sociale huurgrens waardoor er weer een sociale huurwoning uit Wijk C is verdwenen.


Dit ondanks dat de gemeenteraad vorig jaar in een motie besloten heeft dat iedere wijk een gelijk percentage sociale huur moet hebben om op die manier zo veel mogelijk spreiding over de stad te hebben. In de binnenstad zijn er nu relatief te weinig sociale huurwoningen. Portaal trekt zich hier nu dus niets van aan. Vorig jaar veranderde Mitros op het laatste moment nog wel van mening door een woning in de Bergstraat toch niet te koop te zetten.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Weer een sociale huurwoning verdwenen

2 petities voor minder geluidsoverlast

De Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast organiseert samen met de Actiegroep Binnenstad030 2 petities voor minder geluidsoverlast.
De eerste petitie gaat over het verminderen van geluidsoverlast door evenementen en de tweede petitie gaat over een betere geluidsisolatie bij het splitsen of omzetten van woningen.
Beide petities zijn tevens een zgn burgeragendering, dat wil zeggen dat de gemeenteraad er in ieder geval in een raadscommissie over zal gaan praten.

Meer info is hier te vinden.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 2 petities voor minder geluidsoverlast

Vleermuizen slapen niet meer

Het lijkt er sterk op dat de vleermuizen in wijk C geen winterslaap meer houden. Onze vleermuisdetector geeft nog regelmatig aan dat er vleermuizen aktief zijn. Alleen bij de wat koudere dagen wordt er geen aktiviteit meer waargenomen.
Normaal houden vleermuizen een winterslaap. Daarvoor zoeken ze met z’n allen een winterverblijf op waar ze de winter onderstebovenhangend het voorjaar afwachten. Het lijkt er nu op dat het niet meer koud genoeg wordt om een winterverblijf op te zoeken.
Door de zachte winter blijven er kennelijk ook nog insecten rondvliegen, het belangrijkste voer voor de vleermuizen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Vleermuizen slapen niet meer