Meer middenhuur in Wijk C

Naar aanleiding van het vorige bericht heeft Portaal via Twitter gereageerd met de volgende mededeling:
Het gaat naar schatting om ongeveer 50 woningen.
Volgens gemeentelijke cijfers is de woningvoorraad in de binnenstad vergeleken met de hele stad al zeer ruim voorzien van middenhuur en juist weinig sociale huur:
Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Utrecht daarom al een motie aangenomen om te bewerkstelligen dat het aandeel sociale huur (nu 25%) niet verder mag dalen.
Portaal trekt zich daar niets van aan en vergroot juist het aandeel middenhuur en verlaagt het aandeel sociale huur waardoor er van een betere spreiding van sociale huur over de stad niets meer terechtkomt.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Weer een sociale huurwoning verdwenen

Portaal heeft de vrijgekomen woning in de Jan Meijenstraat nr 20 te huur gezet voor
€ 991,50. Dat is ruim € 250 boven de sociale huurgrens waardoor er weer een sociale huurwoning uit Wijk C is verdwenen.


Dit ondanks dat de gemeenteraad vorig jaar in een motie besloten heeft dat iedere wijk een gelijk percentage sociale huur moet hebben om op die manier zo veel mogelijk spreiding over de stad te hebben. In de binnenstad zijn er nu relatief te weinig sociale huurwoningen. Portaal trekt zich hier nu dus niets van aan. Vorig jaar veranderde Mitros op het laatste moment nog wel van mening door een woning in de Bergstraat toch niet te koop te zetten.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

2 petities voor minder geluidsoverlast

De Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast organiseert samen met de Actiegroep Binnenstad030 2 petities voor minder geluidsoverlast.
De eerste petitie gaat over het verminderen van geluidsoverlast door evenementen en de tweede petitie gaat over een betere geluidsisolatie bij het splitsen of omzetten van woningen.
Beide petities zijn tevens een zgn burgeragendering, dat wil zeggen dat de gemeenteraad er in ieder geval in een raadscommissie over zal gaan praten.

Meer info is hier te vinden.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 2 petities voor minder geluidsoverlast

Vleermuizen slapen niet meer

Het lijkt er sterk op dat de vleermuizen in wijk C geen winterslaap meer houden. Onze vleermuisdetector geeft nog regelmatig aan dat er vleermuizen aktief zijn. Alleen bij de wat koudere dagen wordt er geen aktiviteit meer waargenomen.
Normaal houden vleermuizen een winterslaap. Daarvoor zoeken ze met z’n allen een winterverblijf op waar ze de winter onderstebovenhangend het voorjaar afwachten. Het lijkt er nu op dat het niet meer koud genoeg wordt om een winterverblijf op te zoeken.
Door de zachte winter blijven er kennelijk ook nog insecten rondvliegen, het belangrijkste voer voor de vleermuizen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Vleermuizen slapen niet meer

Bewonersavond Koningsdag Oranjestraat en Jan Meijenstraat

De gemeente wil met omwonenden spreken over de drukte in de Oranjestraat en Jan Meijenstraat tijdens Koningsdag/avond Het is dan moeilijk voor hulpdiensten om deze straten te bereiken. En de stad moet goed bereikbaar zijn voor politie, brandweer en ambulancepersoneel in geval van nood. Zij willen graag samen met de bewoners nadenken hoe we de bereikbaarheid tijdens de vrijmarkt kunnen vergroten.

Wanneer: donderdag 28 november
Hoe laat: 19.00 – 20.30
Waar: Nederlands Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27.
Aanmelden: via koningsdag@utrecht.nl

Deze ingezonden mededeling is geplaatst op verzoek van de gemeente Utrecht.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Bewonersavond Koningsdag Oranjestraat en Jan Meijenstraat

Gemeente zet Wijk C-Komitee buitenspel

Door de stichting Wijk C-Komitee niet ontvankelijk te verklaren heeft de gemeente Utrecht een vijftal juridische zaken, die nog open staan, stop gezet. De afdeling Juridische Zaken heeft dit besluit uit naam van het college van B&W genomen omdat zij van mening is dat het comité niet kan aantonen dat zij naast deze juridische procedures ook andere activiteiten te behoeve van de wijk uitvoert.

Een opmerkelijk besluit omdat het Wijk C-Komitee één van de oudste buurtcomité’s van Utrecht is (opgericht begin zeventiger jaren) en veelvuldig van zich laat horen tijdens zaken die zich in of rond de buurt afspelen. Lees of kijk er de lokale media maar op na. Opmerkelijk ook omdat alle andere gemeentelijke diensten het Wijk C-Komitee moeiteloos weten te vinden en het comité beschouwt als spreekbuis of doorgeefluik naar de bewoners. Ook het college van B&W is bekend met de activiteiten en leden van het comité. Omdat dit besluit door Juridische Zaken per mandaat mag worden genomen, waren de burgemeester en de wethouders niet op de hoogte van dit besluit.

Hoe komt Juridische Zaken dan tot deze conclusie? Wel, deze afdeling heeft zelf een visie hoe een buurtcomité dient te opereren. Dit houdt volgens hen in dat de leden van het comité moeten kunnen aantonen dat zij bij al hun correspondentie vermelden dat zij deze versturen vanuit hun bestuurlijke activiteiten voor het comité. Zij dienen ook meer hun activiteiten op een website te vermelden. Zij moeten niet corresponderen via de eigen privé email adressen, maar met het emailadres van het comité, enz, enz. Het bestuur van ons comité, bestaande uit vrijwilligers, kan en wil dit niet. Zij hebben een andere opvatting hoe als comité te acteren. Lees verder

Geplaatst in Horeca | Reacties uitgeschakeld voor Gemeente zet Wijk C-Komitee buitenspel

Verkoop sociale huurwoningen ècht stop gezet

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad besloten dat het aandeel sociale huurwoningen per wijk gelijk getrokken moet worden. Het streven is om daarmee in de hele stad 35% sociale huurwoningen te hebben. In de binnenstad is dat percentage nu ongeveer de helft. Dat komt vooral doordat er de laatste jaren veel sociale huurwoningen verkocht zijn of verhuurd worden boven de huurgrens van € 720.
Ondanks het besluit van de gemeenteraad, om in wijken met te weinig sociale huurwoningen de verkoop te verbieden, ging de verkoop van deze woningen in bijvoorbeeld de Binnenstad, Oost en West gewoon door. Zo ook in Wijk C.
Bewoners van Oudwijk stelden een petitie op die begin oktober aan Mitros is aangeboden in aanwezigheid van wethouder Kees Diepenveen. Mitros gaf meteen gehoor aan de petitie door de toezegging de verkoop van sociale huurwoningen in Oost stop te zetten.
Mitros trof ook voorbereidingen om Bergstraat 8 in wijk C te gaan verkopen. Deze woning maakt onderdeel uit van de zogenaamde bruidsschat van Mitros, dat zijn oude woningen die ca 35 jaar geleden nog eigendom waren van de gemeente Utrecht. Mitros mocht deze woningen, tot op heden, gewoon verkopen.
Omwonenden en het Wijk C-Komitee stelde hiervan Pepijn Zwanenberg, raadslid voor GroenLinks, op de hoogte. Wat later kregen omwonenden te horen dat ook deze woning weer op korte termijn verhuurd zal gaan worden.
Inmiddels heeft Bergstraat 8 op Woningnet gestaan met een huurprijs van €720,45. Dat is net onder de huurgrens waarbij nog huurtoeslag mogelijk is. Voordat de woning weer verhuurd wordt zal de woning nog worden voorzien van centrale verwarming en dubbel glas.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Verkoop sociale huurwoningen ècht stop gezet

Zonnepanelen in Wijk C

Als ik ‘s ochtends wakker word op een zonnige dag dan zie ik vanuit mijn slaapkamer de zon reflecteren op de dakpannen en daar word ik blij van. Tegelijkertijd vraag ik me wel eens af hoeveel energie de daken in mijn straat wel niet zouden kunnen opwekken. Er zijn veel bewoners van sociale huurwoningen in Wijk C en die hebben vaak niet het geld om zelf in zonnepanelen te investeren. En als ze dat wel hebben moeten ze toestemming vragen van de verhuurder om ze te mogen plaatsen.

Deze zomer las ik in een persbericht van Greenchoice over zonne-energie voor sociale huurwoningen. Greenchoice werkt samen met het bedrijf Delen Duurzame Energie om, door het plaatsen van zonnepanelen, de energiekosten van sociale huurders te verlagen. Ik klom meteen in de telefoon omdat ik ook zoiets wilde voor Wijk C. Ik kwam met Guus van Delen Duurzame Energie in contact en hij was meteen enthousiast.

Toen ben ik maar in mijn eentje gaan flyeren in de hoop dat mijn medewijkbewoners net zo enthousiast zouden zijn als ik. Maar er waren toch wel wat mensen die niet direct stonden te springen. “Wie ben jij dan wel” wilden ze weten en “nee, ik wil mij niet zomaar aanmelden”.

Gelukkig was er ook een heel nieuwsgierige wijkbewoner die via het Volksbuurtmuseum mijn telefoonnummer wist te achterhalen. Later kwam ze bij me langs en heb ik één en ander uitgelegd. Toen kwam ze met tips voor de flyer en dat ik even met Ben van het Wijk C Komitee moest overleggen.

Nu ik met het Wijk C Komitee heb overlegd en een paar medestanders heb gevonden kan ik met een gerust hart zeggen dat het niet meer alleen mijn initiatief is, maar een echt bewonersinitiatief. De mailtjes van geïnteresseerden stromen nu nog langzaam binnen en de plannen worden steeds concreter:

-Sinds de start eind augustus hebben er 30 belangstellenden zich aangemeld.

-Er worden constructieve gesprekken met de gemeente gevoerd.

-In Houten is een soortgelijk initiatief gestart en daar zijn ze al een stuk verder (https://www.greenchoice.nl/d2e-houten/).

De kans dat dit initiatief slaagt neemt toe als we met velen zijn. Daarom willen we minimaal 90 wijkbewoners bereiken die we kunnen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst.

Dus: als u zich nog niet heeft aangemeld mail dan uw naam, e-mail, adres naar WijkC.initiatief@gmail.com en vermeld daarbij of u huurder, eigenaar of verhuurder van de woning bent.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Zonnepanelen in Wijk C

Voorspelling over lawaaïgste stad is uitgekomen

Het was onlangs in het nieuws. Utrecht is de lawaaïgste stad van het land. En dat is precies wat het Wijk C Komitee in 2009 in een zienswijze heeft voorspeld. Gemeente Utrecht toonde, ook toen al, te weinig ambitie om dat te voorkomen.

Tevens signaleerde het wijk C Komitee in 2009 al dat er in het Actieplan Geluid alleen aandacht is voor geluid van wegverkeer, spoorverkeer en industrie. Dit terwijl de Europese Richtlijn onder omgevingsgeluid verstaat alle geluid dat wordt veroorzaakt door menselijke aktiviteit. Daarom zou de gemeente bijvoorbeeld ook onderzoek moeten doen naar horecalawaai, bladblazerlawaai, veegwagenlawaai, bouwlawaai en lawaai van evenementen. Maar dat hebben ze in de afgelopen 10 jaar nagelaten, sterker nog, het aantal horeca-, bouw- en evenementenvergunningen is alleen maar toegenomen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Voorspelling over lawaaïgste stad is uitgekomen

Locatieprofiel opgesteld zonder bewoners uit te nodigen

16 september was er in het Stadskantoor een avond waarbij belanghebbenden over 5 evenementenlocaties in de binnenstad hun zegje konden doen. Van die locaties was er één locatie gelegen in Wijk C. Die locatie is het Jacobskerkhof.
Omwonenden van het Jacobskerkhof bleken echter niet uitgenodigd. Uit navraag bij diverse omwonenden is gebleken dat er geen huis aan huis uitnodigingen zijn verspreid rond het Jacobskerkhof.

Update: in het verslag van de avond dat door de gemeente is opgesteld staat nu dat omwonenden van het Jacobskerkhof tijdens de avond hebben opgemerkt dat ze geen uitnodiging hebben ontvangen. Dat geeft de (onjuiste) indruk dat ze er desondanks toch waren. Maar dat was niet zo. Degene die de opmerking gemaakt heeft was de voorzitter van het Wijk C Komitee die zelf niet rond het Jacobskerkhof woont.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Locatieprofiel opgesteld zonder bewoners uit te nodigen