Nieuwe bussen 90% schoner ?

Bestuur Regio Utrecht wil het openbaar vervoer in de stadsregio gunnen aan Qbuzz. Deze vervoerder claimt met 90 procent minder CO2-uitstoot te kunnen rijden door via een satelliet het rijgedrag van de buschauffeur buitenspel te kunnen zetten. De chauffeurs zelf hebben zo hun bedenkingen. “Ik geloof daar niets van”, zegt Robert Post, buschauffeur bij GVU-Connexxion, straks rijdend voor Qbuzz.

Aanbestedingsprocedure

Het is nog maar de vraag of openbaar vervoerder Connexxion zich zo gauw gewonnen geeft. De aanbestedingsprocedure is immers in de regio nog niet ten einde. Connexxion heeft beroep aangetekend. De aanbestedingsprocedure van het BRU sleept zich al enige jaren voort en de rechter kwam er zelfs aan te pas. Ook de nieuwe procedure, die daarna volgde, verloopt verre van gladjes. BRU besloot het OV in de stadsregio Utrecht vanaf december 2013 te gunnen aan Qbuzz. Maar OV Regio Utrecht BV (met als enige aandeelhouder Connexxion Openbaar Vervoer NV) heeft nu wederom bezwaar aangetekend. De vervoerder heeft bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven een kort geding aanhangig gemaakt. BRU (dat overigens per 1 januari 2013 ophoudt te bestaan) wil een openbaar vervoerder, die op de gunstigste voorwaarden vervoer in de stadsregio aanbiedt. Wie zegt dat de toekomstige vervoerder met minder luchtvervuilende bussen het lijnennet in de regio exploiteert? Op de nogal summiere site van Qbuzz maakt men geen enkel woord vuil aan welk type bus men over een jaar wil inzetten. Triomfantelijk zegt Qbuzz op zijn website de concessie in de Regio Utrecht gewonnen te hebben.

Satelliet

Schonere lucht in stad en regio is even belangrijk als goed openbaar vervoer. Voor het BRU reden de strengste milieueisen op te leggen aan de nieuwe exploitant. Qbuzz beweert het antwoord gevonden te hebben in de satellieten. Een gps-systeem houdt tot op de meter bij waar de nieuwe bussen, die vanaf begin december 2013 moeten rijden, zich bevinden. In straten waar de luchtvervuiling groot is, bijvoorbeeld Vredenburg, bepaalt de elektronica hoe snel de bus mag en in welke versnelling dat gebeurt. Het systeem is nieuw voor Nederland. Buschauffeur Post moet het allemaal nog zien. “Als de techniek het laat afweten, valt alles dan stil?” Volgens Post kan BRU veel eenvoudiger milieuwinst boeken door de verkeerslichten op buslijnen veel beter af te stellen. “We rijden nu van rood naar rood, dat is pas slecht voor het milieu”.

Euro VI-norm

Het regiobestuur laat weten dat Qbuzz het beste busvervoer in verhouding tot de prijs levert. Connexxion/GVU heeft het nakijken. Vanaf 8 december volgend jaar moeten in stad en regio, bussen rijden die voldoen aan de Euro VI-norm. Die rijden op schone diesel, gefabriceerd uit aardgas. Het Wijk C-comité bekijkt een en ander met argusogen en is bevreesd dat de eventuele nieuwe vervoerder de door het BRU gedicteerde strengere milieunormen aan zijn laars lapt. Qbuzz krijgt Van het BRU het recht tien jaar lang het openbaar vervoer te verzorgen in de stadsregio. Of vanaf december 2013 de blauw-oranje bussen daadwerkelijk door stad en regio rijden, valt nog te bezien. Het is zaak deze hele kwestie nauwlettend op de voet te volgen.

Bron: Utrechts Milieublad nr. 46, een uitgave van Milieucentrum Utrecht

Dit bericht is geplaatst in Bussen. Bookmark de permalink.