Beroep bij Raad van State tegen uitbreiding Bijenkorf

Wijk C in beroep tegen bestemmingsplan Bijenkorf

In november heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan goedgekeurd dat de uitbreiding van de Bijenkorf op de hoek van de Viestraat en St. Jacobsstraat goedgekeurd. Tegen het bestemmingsplan waren een groot aantal visies ingediend, die onder meer in gingen op het uitzicht op het gebouw vanuit woningen op de Oudegracht, geluidsoverlast en gevolgen voor lichttoetreding voor de woningen in de Rozenstraat, noodzaak van verplaatsing bushalte ter hoogte van Bijenkorf en stallingsmogelijkheden voor fietsen. De discussie in de gemeenteraad spitste zich echter toe op de toename van de verkeersintensiteiten waarover het Wijk C-Komitee en Corio visies hadden ingediend.

Volgens een toelichting bij het bestemmingsplan zou de verkeersintensiteit slechts toenemen met 98 autobewegingen en 1 vrachtauto per dag. Dit wordt gemotiveerd door te stellen dat de parkeergarage bij de Bijenkorf slechts met 15 parkeerplaatsen wordt uitgebreid en dat het niet de bedoeling van de verbouwing is om meer bezoekers te trekken, maar om de bezoekers, die toch al komen, langer in de winkel te houden. Een kind kan aanvoelen dat dit een kul argument is. De Bijenkorf zal haar uitstraling naar een luxe publiek in de regio willen versterken! Deze bezoekers zullen vast vooral met de auto komen! Dat de uitbreiding van de parkeergarage slechts tot 98 extra verkeersbewegingen zal leiden wordt in de tekst van het bestemmingsplan zelf ook ontkracht. Volgens de parkeernormen zouden er meer parkeerplaatsen bij moeten komen, maar omdat de parkeergarage Paardeveld nog capaciteit over heeft zal die de resterende vraag aan extra plaatsen kunnen overnemen.

Een objectieve voorspelling van het aantal verkeersbewegingen veroorzaakt door uitbreiding van het winkeloppervlak kan verkregen worden door uit te gaan van de rapporten van het CROW. Daaruit kun je de verkeerstoename bij verandering in winkeloppervlak in het centrum van een grote stad aflezen. (Dus onafhankelijk van al bestaande verkeersbewegingen) Het Utrechtse college heeft eerder toegezegd dat CROW rapporten als leidraad te nemen. Uitgaande van dit CROW rapport komt het Wijk C-Komitee tot een toename van ca 1200 verkeersbewegingen. Dus meer dan 10x zoveel dan volgens het bestemmingsplan. Daarnaast speelt nog dat de verkeersintensiteit in de St. Jacobsstraat steeds verder zal toenemen door het gereedkomen van het woon/winkelgebouw de Vredenburg, straks het Muziekpaleis en nog wat later de uitbreiding van HC. Bovendien zal het doorgaande verkeer tussen Oudenoord en Daalsetunnel afgesloten worden, waardoor het verkeer uit het oosten en veel verkeer uit het Noorden naar de Binnenstad in de St. Jacobsstraat zal eindigen.

Het Wijk C-Komitee zal dan ook naar de Raad van State stappen om te proberen het bestemmingsplan ongedaan te maken en het college te dwingen een beter verkeersonderzoek uit te voeren. Bovendien wil het comité via een WOB verzoek gegevens over gemeten verkeersintensiteiten in de St. Jacobsstraat boven tafel krijgen. Verbeteringen die het Wijk C-Komitee in het bestemmingsplan zou willen aanbrengen zijn een handhaving van de huidige rooilijn in de St. Jacobsstraat, een omzetting van kantooroppervlak in het gebouw in winkeloppervlak en in plaats van extra parkeerplaatsen stallingsplekken voor fietsen van bezoekers.

Dit bericht is geplaatst in Bijenkorf, Geen categorie. Bookmark de permalink.