Tellingen Jacobsstraat kunnen niet kloppen

Afgelopen week werd er een wijkbericht verspreid over de herinrichting van de Jacobsstraat. Hierin stond een internet-link vermeld. De meeste mensen zullen daar niet gauw vinden wat ze zoeken. De directe link is deze.

In het zgn Integrale Programma van Eisen (IPvE) wat daar te vinden is staat o.a. beschreven dat er onderzoek is gedaan naar de verkeersintenisteiten op de Jacobsstraat. Tijdens de consultatieavond op 25 september was er ook al kritiek op dit onderzoek. Er werd beloofd dat e.e.a. beter onderzocht zou worden. Maar dat is dus niet gebeurd. De uitkomsten van het onderzoek naar de verkeersintensiteiten, volgens de gemeente, was:

Als je een beetje bekend bent in de buurt zie je al snel dat e.e.a. niet kan kloppen. Bijv.:
– er rijden ca 1000 bussen door de Jacobsstraat, terwijl er rechts op het plaatje slecht 800 motorvoertuigbewegingen geteld zijn. Dat kan dus niet kloppen. Vermoedelijk zijn de cijfers dus excl. bussen. Maar dat staat nergens en dat heeft men zich dus ook niet gerealiseerd.
– op de plaats van de blauwe dubbelpijl is weinig verkeersuitwisseling. Dat betekent dat links hiervan ongeveer 800 + 2900 = 3700 auto’s (excl. bussen) zullen rijden in plaats van 3100.
– hetzelfde geldt, in mindere mate, voor de plek waar de groene dubbelpijl staat. De 4900 links is dus flink onderschat.

Dat deze 4900 flink onderschat is blijkt ook wel uit de telresultaten van de detectielussen op de Monicabrug. Daaruit blijkt dat hier bijna 10.000 auto’s per dag passeren (incl. bussen). Het grote verschil kan niet alleen verklaard worden door het (sluip)verkeer vanaf de Nieuwekade.

Het hele plan is dus gebaseerd op deze uitermate onbetrouwbare gegevens. Bovendien wordt ten onrechte verondersteld dat het verkeer nauwelijks zal toenemen. Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2012. Het is te verwachten dat het verkeer daarna wel degelijk zal toenemen door de komst van winkels in het woonwinkelgebouw Vredenburg (oa Zara), het Muziekpaleis en de uitbreiding van de Bijenkorf. Bovendien zal het verkeer ook nog extra gaan toenemen doordat de singel bij het Paardenveld/Nieuwekade wordt uitgegraven en waardoor ook dit verkeer via de Jacobsstraat Wijk C in zal moeten gaan rijden.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Jacobsstraat. Bookmark de permalink.