Antwoord college op visie Wijk C op nota Stallen en Parkeren

Het opheffen van kortparkeren op straat is niet ons uitgangspunt. Wij streven naar
dubbelgebruik. Uiteraard willen we met u van gedachten wisselen over de maatregelen
die we kunnen treffen om de druk op Wijk C te verminderen. Zo hoort het
Daalsetunnelterrein bij Wijk C (en wordt qua capaciteit dus meegenomen voor het
vergunningenquotum), terwijl bewoners dit terrein nauwelijks gebruiken. Samen
kunnen we bekijken hoe we dit terrein aantrekkelijker kunnen maken voor bewoners.
Ook praten we graag verder over de parkeergarage Sint Jacobsstraat, de gemeente
staat niet afwijzend tegenover samenwerking met particuliere parkeergarages. Per
geval bekijkt de gemeente of het wenselijk en mogelijk is qua kosten voor de
voorziening, (dubbel)gebruik, aansprakelijkheid in de garage e.d. Aangezien de
parkeergarage Sint Jacobsstraat overdag vol schijnt te staan, zou het, zoals wij nu
kunnen inschatten, alleen gaan om avondgebruik en het weekend.
Het parkeerverwijssysteem wordt naar verwachting in 2014 geactualiseerd als de
ontwikkelingen in het Stationsgebied zijn afgerond. Uw suggestie nemen we daarin
mee.
Wij delen uw mening dat tijdelijke parkeerplaatsen niet zo lang in stand gehouden
zouden moeten worden. Maar inmiddels is eigenlijk een definitieve situatie ontstaan
die wij mede gezien de hoge parkeerdruk niet zondermeer ongedaan willen maken.
We horen vaker geluiden over parkeeroverlast van busjes met de onderhouds- en
herstelwerkzaamhedenverguning. We willen deze (goedkope) vergunning daarom
opheffen, parkeer&bel is hier een goed alternatief voor. Deze inspraakreactie heeft
geleid tot aanpassing van de onderhouds- en herstelwerkzaamhedenverguning.
Uw idee voor fietsenstallingen in verschillende parkeergarages is goed, maar de
parkeergarages liggen over het algemeen te ver weg om aantrekkelijk te kunnen zijn.
Ze zullen dan ook nauwelijks gebruikt worden.
De gemeente onderschrijft het belang van voldoende stallingsruimte en onderzoekt of
het financieel en qua gebruik mogelijk en/of nodig is de stalling aan de Lange
Koestraat na opening van de Vredenburgstalling langer als openbare stalling open te
houden of dat deze beter ingezet kan worden als buurtstalling. De La Vie garage ligt
wat ons betreft te ver weg van de bestemmingen.
Utrecht Fietsstad betekent dat de parkeernormen reëel moeten zijn. Binnen de
bandbreedte die CROW biedt, hebben we daar naar gekeken.

Dit bericht is geplaatst in Parkeren. Bookmark de permalink.