Kippenhokken in de Waterstraat

Een projectontwikkelaar wil de 2 woningen op Waterstraat 5 en 7 slopen en daarvoor in de plaats 11 zeer kleine woningen bouwen. De gemeente heeft daar inmiddels een vergunning voor verleend. Omwonenden hebben daar bezwaar tegen aangetekend.
De projectontwikkelaar wil kennelijk zo veel mogelijk woningen realiseren en maakt ze niet groter dan 25m2. Een aantal van de 11 woningen is zelfs kleiner dan het Bouwbesluit toestaat.
Omwonenden vinden dat er veel te veel woningen komen en zouden liever zien dat de bestaande panden behouden blijven. Hierin zouden dan niet meer dan 4 of 5 woningen gerealiseerd kunnen worden

EPC

Dat de gemeente het bouwplan niet echt goed bekeken heeft blijkt uit het feit dat de energieprestatiecoefficient (EPC) ook niet blijkt te kloppen. Nieuwbouwwoningen moeten aan eisen voldoen mbt enegiezuinigheid. Zo mag de EPproppenC niet hoger zijn dan 0,4.
De berekening van de EPC gaat echter uit van meer zonnepanelen dan er op het dak passen en getekend staan. Bovendien staan de zonnepanelen zo dicht op elkaar dat ze in elkaars schaduw staan. Ook daar is in de berekening geen rekening mee gehouden. Een en ander betekent dat het bouwplan ruim 20% meer CO2 zal uitstoten dan wettelijk is toegestaan.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.