Bezwaar tegen nieuwe horeca

Binnenstads-wethouder Anke Klein was tot voor kort in de veronderstelling dat er in de binnenstad geen horeca meer bij mocht komen. Het Wijk C Komitee weet wel beter en heeft geconstateerd dat er in het afgelopen jaar in Wijk C bijna 10 horeca vergunningen zijn aangevraagd en/of horecagelegenheden zijn geopend. Om hier paal en perk aan te stellen heeft het Wijk C Komitee besloten om vanaf nu tegen elke nieuwe bestemmingswijziging (naar horeca) bezwaar in te gaan dienen.
Het eerste bezwaar is nu ingediend tegen Vredenburg 21, de voormalige schoenenwinkel Van Breughel, waarvoor een vergunning is verleend voor een bestemmingswijziging naar horeca.

Vage regels

Belangrijk motief daarbij is dat de zgn. categorie indeling horeca veel te vaag is. Deze indeling geeft in letters a t/m d een “zwaarte” aan. Zo is bijv. horeca a een discotheek, horeca b een cafe en horeca d2 een lunchroom. Het Wijk C Komitee zou bijvoorbeeld nog niet zo veel bezwaar hebben tegen een extra lunchroom maar het probleem daarbij is dat de regels zo vaag zijn dat voordat je het weet er in die lunchroom een DJ draait tot diep in de nacht. En daar heeft het  Wijk C Komitee wel bezwaar tegen.
Een  voorbeeld is de recent geopende Jeu de Boulebar aan het Paardenveld. Dit is officieel een restaurant (horeca d1) met op de menukaart eenvoudige gerechten die je ook op de menukaart van een snackbar kunt aantreffen. Dit bedrijf afficheert zicht dan ook vooral als bar en is geopend tot diep in de nacht met elke zaterdag een DJ.
Het Wijk C Komitee had geen bezwaar gemaakt tegen deze bestemmingswijziging naar horeca d1 in de veronderstelling dat er ook echt een restaurant gevestigd zou worden.

Onzekerheid

Voor potentiële horeca ondernemers die iets willen beginnen in wijk C zal dat een lange periode van onzekerheid met zich meebrengen. Vergunningen worden door de gemeente immers verleend onder het voorbehoud dat “derden” bezwaar kunnen maken waarna de vergunning weer ingetrokken kan worden. Een dergelijk bezwaarprocedure bij de gemeente duurt eerst ca 4 maanden. Daarna zal het Wijk C Komitee (bij verlies) naar de rechter stappen. Deze procedure duurt ongeveer een jaar. Daarna kan nog een hoger beroep volgen bij de Raad van State. Ook deze procedure duurt een jaar. Zo zal de horeca ondernemer 2,5 jaar in onzekerheid zitten of hij/zij zijn zaak wel kan blijven voortzetten.
Voor het Wijk C Komitee is de gang naar de rechter echter de enige mogelijkheid om, ter bescherming van het woon- en leefklimaat, betere regelgeving af te dwingen.

Dit bericht is geplaatst in Horeca, Vredenburg. Bookmark de permalink.