Gemeente zet Wijk C-Komitee buitenspel

Door de stichting Wijk C-Komitee niet ontvankelijk te verklaren heeft de gemeente Utrecht een vijftal juridische zaken, die nog open staan, stop gezet. De afdeling Juridische Zaken heeft dit besluit uit naam van het college van B&W genomen omdat zij van mening is dat het comité niet kan aantonen dat zij naast deze juridische procedures ook andere activiteiten te behoeve van de wijk uitvoert.

Een opmerkelijk besluit omdat het Wijk C-Komitee één van de oudste buurtcomité’s van Utrecht is (opgericht begin zeventiger jaren) en veelvuldig van zich laat horen tijdens zaken die zich in of rond de buurt afspelen. Lees of kijk er de lokale media maar op na. Opmerkelijk ook omdat alle andere gemeentelijke diensten het Wijk C-Komitee moeiteloos weten te vinden en het comité beschouwt als spreekbuis of doorgeefluik naar de bewoners. Ook het college van B&W is bekend met de activiteiten en leden van het comité. Omdat dit besluit door Juridische Zaken per mandaat mag worden genomen, waren de burgemeester en de wethouders niet op de hoogte van dit besluit.

Hoe komt Juridische Zaken dan tot deze conclusie? Wel, deze afdeling heeft zelf een visie hoe een buurtcomité dient te opereren. Dit houdt volgens hen in dat de leden van het comité moeten kunnen aantonen dat zij bij al hun correspondentie vermelden dat zij deze versturen vanuit hun bestuurlijke activiteiten voor het comité. Zij dienen ook meer hun activiteiten op een website te vermelden. Zij moeten niet corresponderen via de eigen privé email adressen, maar met het emailadres van het comité, enz, enz. Het bestuur van ons comité, bestaande uit vrijwilligers, kan en wil dit niet. Zij hebben een andere opvatting hoe als comité te acteren.

Het Wijk C-Komitee is niet alleen als comité al vele jaren actief, maar ook de bestuursleden zijn dit al tientallen jaren en niet alleen voor het comité maar ook in vele andere stedelijke organisaties. In de praktijk betekent dit voor een kleine buurt als Wijk C dat veel bewoners de bestuursleden kennen en als er iets speelt hen op straat aanspreken. Binnen de andere stedelijke organisaties houden de bestuursleden uit Wijk C steeds de belangen voor hun buurt voor ogen, dit is binnen die organisaties ook bekend. Hierdoor is er ook een situatie ontstaan waarin de bestuursleden niet bij elke correspondentie vermelden dat ze lid van het Wijk C-Komitee zijn. Dit zou ook onwenselijk zijn.

Het is duidelijk dat bij juridische procedures wel nadrukkelijk vermeld moet worden dat deze namens het Wijk C-Komitee worden gevoerd. Deze procedures voert het comité veelal in samenspraak of op verzoek van bewoners van de wijk. Dit zou ook kunnen door de bewoners zelf de procedures te laten voeren en ze als comité hierin bij te staan. De meeste bewoners doen dit echter liever niet omdat het heel vervelend kan zijn om hierop door de betrokken (horeca)bedrijven, die bijvoorbeeld je buur kan zijn, persoonlijk op aangesproken te worden. Als lid van het bestuur van het comité gebeurt dit in mindere mate.

Het bestuur van het Wijk C-Komitee ervaart de houding van Juridische Zaken van de gemeente als een poging om een kritische club, die het beleid nauwgezet volgt en voor de bewoners opkomt, uit te schakelen en een ontkenning door de gemeente van alle activiteiten die door het comité in het verleden ten behoeve van de buurt zijn uitgevoerd.

Dit bericht is geplaatst in Horeca. Bookmark de permalink.