Het was weer feest in Wijk C

Grootser dan ooit werd zaterdag 4 juni het Canal Pride festival weer gevierd. Naar de maatstaven van de gemeente is het feest uitermate goed verlopen. De blik waarmee naar het feest wordt gekeken is echter wat beperkt. Vooral de veiligheid en ongeregeldheden worden dan geëvalueerd en natuurlijk hebben velen er veel plezier aan beleefd.

Wijk C was het middelpunt van de festiviteiten en dat is de bewoners niet ontgaan. In de wijk waren voor de afterparty’s maar liefst 3 podia opgericht: op het Jacobskerkhof, in de St. Jacobsstraat en in Park Paardenveld. Dit leverde een ontzettende hoeveelheid herrie op. Op de gevel van een woning aan het Jacobskerkhof werd tussen 6 en 11 uur gemiddeld 94 dBA gemeten. Tussen 10 en 11 uur zelfs 97 dBA. Dat is maar liefst 17 dBA meer dan is toegestaan. Net zoals bij de eerdere edities heeft de gemeente hier niet tegen opgetreden.

De drankverkoop leverde een enorme berg aan afval op straat op. Hoezo geen drank meer in wegwerpbekers?

Park Paardenveld heeft het het zwaarst te verduren gehad. Tijdens het langskomen van de boten stonden er al een paar duizend mensen. Het groen langs het water is vertrapt en het grasveld, dat van vorige evenementen al nooit meer helemaal hersteld was, heeft een genade klap gekregen. Zonaanbidders moeten voortaan op een erbarmelijk grasveld zitten en bovendien tussen de achtergebleven glasscherven.

Door omwonenden was van te voren gesteld dat het park geen geschikte locatie is voor een dergelijk groot evenement omdat het ten koste gaat van flora en fauna en omdat eerdere evenementen al hadden aangetoond dat het park na afloop niet goed opgeruimd kan worden.

Na de vorige edities had de gemeente geconstateerd dat er geen voor- (zgn. nulmeting) en nacontrole van het park had plaatsgevonden. Dit om schade aan gras en vegetatie vast te kunnen stellen. Zij betreurden toen deze gang van zaken en er zou strikt op worden toegezien dat dit bij een volgende editie wel zou gebeuren.

Maar ondanks het feit dat omwonenden dit voorafgaand aan de vergunningverlening nog bij VTH in herinnering hebben gebracht, werd er voor gekozen dit na te laten. VTH beweerde dat er geen ecologische schade te verwachten was. Er moest enkel op worden toegezien dat muizen en amfibieën (!) tijdig het park moesten kunnen ontvluchten.

Normaal gesproken moet de vergunninghouder ontstane schade achteraf herstellen, maar dit is nog nooit gebeurd en bovendien is herstel door het inklinken van de bodem nauwelijks mogelijk. Naast glasscherven zullen de bezoekers van het park ook nog een tijd van de confetti kunnen genieten dat voorlopig zichtbaar blijft tussen het groen.

Het wordt hoog tijd dat de evenementennota wordt vastgesteld. Park Paardenveld wordt in deze nota helemaal niet genoemd als evenementenlocatie, maar in de nota staan wel algemene maatregelen ter bescherming van parken.

Onderstaand een beeld van wat er in Park Paardenveld overbleef NA het schoonmaken.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.