fijnstofmeting

In wijk C staat een fijnstofmeter opgesteld. De meetgegevens hiervan kunnen hier realtime gevolgd worden.
De fijnstofmeter staat niet aan een drukke weg, daarom kan het beschouwd worden als een zgn stadsachtergrondstation.

De fijnstofmeter meet zowel PM10, PM2,5 als PM1. PM10 fijnstof bevat deeltjes met een grootte tot één honderdste van een millimeter, niet met het blote oog te zien dus. PM1 bevat deeltjes met een grootte tot één duizendste van een millimeter. Hoe kleiner de deeltjes hoe gevaarlijker het fijnstof. Dit ultrafijnstof kan via de longen in de bloedbaan terechtkomen en vervolgens organen aantasten.

Voor PM10 geldt volgens EU normen een jaargemiddelde grenswaarde van 40 ug per m3 lucht. Deze jaargemiddelde grenswaarde wordt niet overschreden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt echter als grenswaarde 20 ug per m3. Deze, niet wettelijke, grenswaarde wordt wel overschreden.

Voor PM2,5 geldt op een stadsachtergrondlocatie een wettelijke jaargemiddelde grenswaarde van 20 ug per m3 lucht. De WHO norm is ook hier de helft, en deze wordt eveneens overschreden.

De wettelijke grenswaarde van 20 ug wordt regelmatig overschreden. Of ook de jaargemiddelde grenswaarde wordt overschreden kan alleen over een heel jaar worden beoordeeld. De WHO jaargemiddelde grenswaarde wordt in ieder geval wel overschreden.

Voor het gevaarlijkste PM1 gelden nog geen grenswaarden. De fijnstofmeter geeft hiervan de volgende waarden: