Blauwe dieseldampen boven Jacobskerkhof

Om een schaftkeet op het Jacobskerkhof warm te houden blaast een diesel aggregaat blauwe walmen uit. In de binnenstad geldt een milieuzone voor oude diesel personenwagens. Voor dit soort apparaten, die misschien wel 100 keer zoveel vuil spuiten als een oude dieselauto, geldt geen milieuzone. Het bedrijf dat hiervoor verantwoordelijk is haalde eerder op onverantwoorde wijze asbest buizen uit de grond in de Jacobsstraat.

dscn0140

De afdeling VergunningenToezichtHandhaving van de gemeente is op de hoogte en zijn gaan kijken. Hun reactie was dat ze niemand ter plaatse hebben aangetroffen. Als het goed is heeft het bedrijf een vergunning aangevraagd voor inname openbare grond. Het bedrijf voert werkzaamheden uit op het Vredenburg.
Update: de afdeling VTH meldt dat ze niets kunnen doen omdat het gewoon is toegestaan.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Blauwe dieseldampen boven Jacobskerkhof

Open brief aan Wethouder Paulus Jansen

MeiboomEnige maanden geleden presenteerde het Wijk C-Komitee, als alternatief voor het bioscoopplan De Kade, een ontwerp van een woongebouw op het Paardenveld. Dit gebouw, de Meiboom, zou op dezelfde plaats moeten komen als De Kade stond gepland. Terwijl de partners in ontwikkeling van De Kade druk bezig waren hun initiatief financieel rond te krijgen, was het Wijk C-Komitee eveneens bezig met het verder onderbouwen van het woongebouw tezamen met een projectontwikkelaar en architect Rolf Reichardt van RHAW architecture.
Waarom zou je als buurtbewoners je druk maken over het ontwerpen van een woongebouw? Wie de geschiedenis van de wijk en het comité een beetje kent, begrijpt het wel. Het Wijk C-Komitee heeft zich altijd ingezet om bij nieuwbouwplannen voor de wijk zoveel mogelijk sociale huurwoningen gerealiseerd te krijgen. Dit past helemaal in het historische karakter van de wijk en zijn geen oubollige idealen.
Tegenwoordig is de urgentie voor de bouw van sociale huurwoningen weer helemaal actueel. Zeker in de Binnenstad dreigt een eenzijdige bevolkingsopbouw te ontstaan. Bestaande huurwoningen worden steeds meer verkocht of in de vrije sector geplaatst en in nieuwbouwprojecten (Stationsgebied, Zijdebalen) worden geen goedkopere huurwoningen ingepland. Volgens recente berichtgeving wordt het tekort aan sociale huurwoningen op 4000 woningen geschat. Wethouder Jansen toonde zich optimistisch door te stellen dat private investeerders voor minstens 1000 nieuwe woningen borg zouden staan. Een behoorlijk aantal, maar natuurlijk nog veel te weinig. Naar verwachting zal er geen nieuwbouw van sociale huurwoningen in de Binnenstad plaats vinden. Zeker van de woningcorporaties is dit niet te verwachten. Om andere investeerders, in bijvoorbeeld dure koopwoningen, voor te zijn heeft het Wijk C-Komitee haar wensen vroegtijdig kenbaar gemaakt en uitgewerkt.
Het Wijk C-Komitee, ondersteund door de architect en een projectontwikkelaar, is meer dan ooit van mening dat het mogelijk is om sociale huurwoningen op het Paardenveld te realiseren. Berekeningen hebben aangetoond dat een project bestaande uit enkel sociale huurwoningen niet haalbaar is. Toevoeging van een gering aantal koopwoningen is gewenst om een gezond rendement op te leveren. Onder die condities blijft het ook haalbaar om de woningen energieneutraal te maken. Het is zelfs mogelijk om een mix van kleinere en middelgrote woningen te maken. Het Paardenveld moet echter wel de beoogde groene ruimte voor de wijk blijven. Direct voor de parkeergarage vraagt het minst aan groene ruimte en onttrekt bovendien ook de garage aan het oog, alhoewel het gebouw zeker niet te hoog mag worden.
Dus wethouder Jansen, als de plannen voor De Kade definitief van de baan zijn, geef ons dan een seintje. We komen graag onze plannen aan U voorleggen. Als Uw wens voor sociale huurwoningen echt gemeend is, mag U deze kans niet laten lopen. U gunt de wat minder draagkrachtigen toch ook een schitterende woonlocatie op het Paardenveld!

Het Wijk C-Komitee

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Open brief aan Wethouder Paulus Jansen

Uitnodiging borrel Wijk C

Elke eerste zaterdag van de maand van 15 tot 17 uur ‘s-middags borrel bij het Volksbuurtmuseum.
waterstr
Het Volksbuurtmuseum was vroeger al een centrale ontmoetingsplek voor de buurt: praten over allerlei zaken die in de buurt speelden, onder het genot van een drankje en een accordeonist.
En dat willen we weer! Elke eerste zaterdag van de maand organiseert het Volksbuurtmuseum in samenwerking met Buurtteam Binnenstad een gezellige borrel voor iedereen die in de Binnenstad woont. Een mooie manier om uw buurt en uw buurtgenoten te leren kennen. U kunt vrij inlopen.

Eerste borrel is 6 februari.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Waar:     Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum Wijk C
Adres:    Waterstraat 27-29
Tijd:        15.00 tot 17.00 uur

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Nederlands Volksbuurtmuseum (030) 231 82 92
Buurtteam Binnenstad 06-10451416
Of kijk op www.volksbuurtmuseum.nl

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging borrel Wijk C

Wagenparkscans milieuzone onbetrouwbaar

Voor het bepalen van het effect van de milieuzone heeft de gemeente door TNO zogenaamde wagenparkscans laten uitvoeren. Hierbij worden op een aantal locaties alle kentekenplaten van langsrijdende auto´s gefotografeerd. Daarna wordt bekeken op wat voor brandstof ze rijden en in welke euroklasse ze vallen.

Eind 2011 is er een eerste wagenparkscan geweest. Op basis hiervan zijn voorspellingen gedaan over de effecten van een in te voeren milieuzone. Op basis hiervan heeft Utrecht besloten de milieuzone in te voeren.
In de zomer van 2014, dus een half jaar vóór de invoering van de milieuzone, is er een tweede wagenparkscan uitgevoerd. Vergelijking van deze 2 scans levert een aantal opmerkelijke zaken op.

Allereerst blijkt dat er in 2014 geen euro 6 diesel personen- en bestelwagens meer rondrijden, terwijl deze auto´s in 2011 nog ca 8% van het wagenpark uitmaakte.
Volgens de scan uit 2011 maakten de door de milieuzone te weren auto´s nog 1,4% van het wagenpark uit. In 2014 was dat gestegen naar 2,1%. Wethouder Van Hooijdonk noemde onlangs in het AD/UN zelfs een getal van 4,4%. Dit alles zou er op moeten wijzen  dat het wagenpark tussen 2011 en het moment van de invoering van de milieuzone alleen maar viezer is geworden. Dit dus ondanks de ca € 10 miljoen die door de gemeente uitgegeven is aan slooppremies voor vieze oude auto´s.

Het aantal oude diesels van 25 jaar en ouder blijkt echter met ruim 70% te zijn afgenomen. Dat is wel aannemelijk omdat voor deze categorie de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting is komen te vervallen. Daartegenover staat dat het aantal diesels euro 2 verdrievoudigd is, hetgeen onwaarschijnlijk lijkt.

scans

Het zijn deze nogal onverwachte uitkomsten die de vraag doet rijzen of deze wagenparkscans wel voldoende betrouwbaar zijn.
En of je op basis ervan kunt besluiten om een milieuzone in te voeren.

Links:
wagenparkscan 2011
wagenparkscan 2014

Geplaatst in milieuzone | Reacties uitgeschakeld voor Wagenparkscans milieuzone onbetrouwbaar

Geheime expertmeeting over bioscoop De Kade

Vanavond, 26 augustus, vindt er een geheime expertmeeting plaats over het plan voor een bioscoop (“De Kade”) op het Paardenveld. De avond is alleen toegankelijk voor gemeenteraadsleden en een aantal genodigden. Viavia zijn wij in bezit gekomen van het programma van deze avond. Het blijkt dat tegenstanders van het plan niet aan het woord gelaten worden en ook niet als toehoorder zijn uitgenodigd. Het programma ziet er als volgt uit (klik voor vergroting):

programmaRIAKade

Onder de “experts” worden verschillende belanghebbenden opgevoerd. En onder de belanghebbenden wordt de ex-directeur van het VVV opgevoerd als bewoner van Wijk C. Deze man woont echter aan de Weerdsingel vlakbij de Monicabrug, dat ligt dus buiten Wijk C. Het is natuurlijk pure misleiding van de gemeenteraad om deze man zo op te voeren.
De Wijkraad Binnenstad, buurtgroep Wijk C West, het Wijk C Komitee of “echte” wijk C bewoners zijn of worden niet uitgenodigd, laat staan aan het woord gelaten. Ook andere critici, waaronder Jos Stelling, en onderzoekers van de Universiteit Utrecht die grote vraagtekens hebben gezet bij de “noodzaak” van dit project, worden niet aan het woord gelaten.

En dan heet het dat het doel van de bijeenkomst is om in een besloten achterkamer een “volledig beeld” te krijgen ter voorbereiding op de besluitvorming door de gemeenteraad.
Dit is dan de transparantie die een stadsbestuur, gedomineerd door D66 en Groenlinks, zo hoog in het vaandel heeft staan.

Geplaatst in Bioscoop De Kade | Reacties uitgeschakeld voor Geheime expertmeeting over bioscoop De Kade

Bouwplan De Meiboom gepresenteerd

Vandaag is het bouwplan voor een duurzaam en energie-neutraal woongebouw op het Paardenveld gepresenteerd aan een aantal gemeenteraadsleden. Het woongebouw krijgt een windmolen op het dak. Daarom is het gebouw vernoemd naar de windmolen met die naam die daar tot 1913 stond.
MeiboomHet plan is een initiatief van wijkbewoners die liever geen bioscoop met 7 zalen (885 stoelen) op die plaats zien verrijzen.

Het bouwplan is hier in te zien.

Geplaatst in Bioscoop De Kade | Reacties uitgeschakeld voor Bouwplan De Meiboom gepresenteerd

Hervatting bouw Bijenkorf geen gelopen race

Woensdag 18 februari werd de uitbreiding van de Bijenkorf bij de Raad van State behandeld. De zitting duurde ruim 2 uur. Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat de Raad van State de zaak dermate ingewikkeld vindt dat er waarschijnkijk binnen 6 weken geen uitspraak te verwachten is. De diskussie ging vooral over het gebrek aan fietsparkeerplaatsen en de verslechtering van de luchtkwaliteit.

Corio

Corio heeft zicht teruggetrokken nu Corio financieel gecompenseerd wordt door het verhuren van 50 parkeerplaatsen (op zaterdag en zondag) in de Coriogarages aan PMT, eigenaar van het Bijenkorfgebouw. PMT meende nu dat de bouw snel kon worden hervat. Daartoe had PMT gevraagd de bouwstop op te heffen. De voorzitter van de Raad van State gaf aan daar weinig voor te voelen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Hervatting bouw Bijenkorf geen gelopen race

Fietsbeleid zit niet tussen de oren

Op één plaats, vlak vóór Bever, wordt nu gewerkt aan de herinrichting van de Jacobsstraat. Maar fietsers worden verbannen van alle fietspaden in de hele Jacobsstraat terwijl er met die fietspaden nog niets gebeurt.
De ambitie van het stadsbestuur om Utrecht fietsstad te maken zit nog steeds niet tussen de oren van de ambtenaren.

dscn0078

dscn0082

dscn0083

Audi A6

Wat er wel tussen de oren van de ambtenaren zit is een liefhebberij voor grote dure auto’s waarvoor ze van hun baas ook nog een ontheffing krijgen om deze vlakbij de werkplek op het Jacobskerkhof te parkeren.

dscn0084

Audi A6 Avant – diesel – euro 5 – 2 jaar oud – catalogusprijs €87.246

 

Geplaatst in Jacobskerkhof, Jacobsstraat | Reacties uitgeschakeld voor Fietsbeleid zit niet tussen de oren

Schikkingsvoorstel Bijenkorf loopt stuk bij gemeente

Eind vorig jaar heeft het Wijk C Komitee het initiatief genomen voor een schikkingsvoorstel om uit de impasse te komen bij de verbouwing van de Bijenkorf. Vervolgens zijn daarover met PMT, de eigenaar van het gebouw, gesprekken gevoerd. Voor het welslagen van een eventuele schikking is echter de medewerking van de gemeente noodzakelijk. Wethouder Jansen wenst, op advies van zijn juristen, daar niet aan mee te werken. De wethouder heeft zelfs niet eens gevraagd naar de inhoud van het schikkingsvoorstel. De gemeente wacht liever de procedure bij de Raad van State af. Een uitspraak, of tussenuitspraak, zal nog wel een paar maanden op zich laten wachten. Bij PMT rekent men er in ieder geval niet meer op dat er nog voor de bouwvakvakantie verder gebouwd kan worden. Met een eventuele schikking had er eerder zekerheid kunnen komen.

Geplaatst in Bijenkorf | 1 reactie

Onveilige situatie Jacobsstraat ongewijzigd

Ondanks toezeggingen van wethouders iets te doen aan de onveilige situatie op de Jacobsstraat is er nog niets aan veranderd. Door de verbouw van de Bijenkorf, die al geruime tijd stilligt, is de stoep afgezet en lopen mensen over de rijbaan. Die ruimte op de rijbaan moet gedeeld worden met de fietsers en dat geeft gevaarlijke situaties als er ook nog bussen passeren.

dscn0069

Geplaatst in Geen categorie, Jacobsstraat | Reacties uitgeschakeld voor Onveilige situatie Jacobsstraat ongewijzigd