Voorspelling over lawaaïgste stad is uitgekomen

Het was onlangs in het nieuws. Utrecht is de lawaaïgste stad van het land. En dat is precies wat het Wijk C Komitee in 2009 in een zienswijze heeft voorspeld. Gemeente Utrecht toonde, ook toen al, te weinig ambitie om dat te voorkomen.

Tevens signaleerde het wijk C Komitee in 2009 al dat er in het Actieplan Geluid alleen aandacht is voor geluid van wegverkeer, spoorverkeer en industrie. Dit terwijl de Europese Richtlijn onder omgevingsgeluid verstaat alle geluid dat wordt veroorzaakt door menselijke aktiviteit. Daarom zou de gemeente bijvoorbeeld ook onderzoek moeten doen naar horecalawaai, bladblazerlawaai, veegwagenlawaai, bouwlawaai en lawaai van evenementen. Maar dat hebben ze in de afgelopen 10 jaar nagelaten, sterker nog, het aantal horeca-, bouw- en evenementenvergunningen is alleen maar toegenomen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Voorspelling over lawaaïgste stad is uitgekomen

Locatieprofiel opgesteld zonder bewoners uit te nodigen

16 september was er in het Stadskantoor een avond waarbij belanghebbenden over 5 evenementenlocaties in de binnenstad hun zegje konden doen. Van die locaties was er één locatie gelegen in Wijk C. Die locatie is het Jacobskerkhof.
Omwonenden van het Jacobskerkhof bleken echter niet uitgenodigd. Uit navraag bij diverse omwonenden is gebleken dat er geen huis aan huis uitnodigingen zijn verspreid rond het Jacobskerkhof.

Update: in het verslag van de avond dat door de gemeente is opgesteld staat nu dat omwonenden van het Jacobskerkhof tijdens de avond hebben opgemerkt dat ze geen uitnodiging hebben ontvangen. Dat geeft de (onjuiste) indruk dat ze er desondanks toch waren. Maar dat was niet zo. Degene die de opmerking gemaakt heeft was de voorzitter van het Wijk C Komitee die zelf niet rond het Jacobskerkhof woont.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Locatieprofiel opgesteld zonder bewoners uit te nodigen

Handhavingsverzoek geluidsoverlast bouwwerkzaamheden politiebureau

De gevel van het politiebureau aan het Paardenveld wordt aangepakt. Daarbij worden wettelijke geluidsnormen met voeten getreden.
Omdat de werkzaamheden langer dan 50 dagen duren mag er volgens Bouwbesluit aan de gevels van woningen in de buurt niet meer dan 60 dBA gemeten worden. Nu wordt er al 74 dBA gemeten, een overschrijding van 14 dBA. De werkzaamheden komen steeds dichterbij. Naar verwachting zal er uiteindelijk meer dan 80 dBA gemeten kunnen worden, een overschrijding van tenminste 20 dBA.

In speciale gevallen kunnen er door de gemeente ontheffingen verleend worden. De gemeente beoordeelt dan of er niet andere technieken beschikbaar zijn die minder geluidsoverlast geven. Voor zover bekend is een dergelijke ontheffing niet aangevraagd of verleend.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Handhavingsverzoek geluidsoverlast bouwwerkzaamheden politiebureau

Falende handhaving

Aan het Vredenburg/Lange Koestraat zijn in 2016 boven een restaurant 8 appartementen gebouwd. Deze appartementen zijn vervolgens nooit in gebruik genomen als appartement maar direct op de website van Airbnb en Booking.com geplaatst. Voor ruim €100 per nacht kun je er overnachten en de appartementen zijn meestal vol geboekt.

De appartementen hebben een woonbestemming en hebben dus geen hotel bestemming. Er zijn wel beperkte mogelijkheden om woningen tijdelijk te verhuren voor zgn short stay (kort verblijf). Maar het is absoluut niet toegestaan dat dat het hele jaar door gebeurd.
Daarom is er in mei 2018 een verzoek ingediend bij de gemeente om handhavend op te treden tegen deze illegale verhuur. Het eerste gevolg daarvan was een publicatie van een aanvraag om de short stay te legaliseren (24-8-2018). Onder andere het Wijk C Komitee heeft daar tegen bezwaar aangetekend. Op 21 november 2018 besluit de gemeente de vergunning niet te verlenen.
De illegale verhuur gaat ondertussen gewoon door. Pas eind januari 2019 besluit de gemeente de uitbater te sommeren de illegale verhuur per 1 april 2019 te staken.
En al die tijd krijgt de de uitbater door deze lakse handhaving de tijd om zijn zakken te vullen. Over de periode van 10 maanden (sinds het verzoek handhaving) hebben we het dan over zo’n € 200.000 illegaal verkregen inkomsten. De totale inkomsten vanaf het begin van de illegale exploitatie zullen zo’n half miljoen euro hebben bedragen. En dat over de rug van woningzoekende Utrechters.
En de gemeente Utrecht staat er bij en kijkt er naar of is hier meer aan de hand ?

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Falende handhaving

2 petities voor meer leefbaarheid

Er lopen op het moment 2 petities die betrekking hebben op de leefbaarheid:

De eerste is van Aktiegroep Binnenstad 030 die oproept de door hen opgestelde visie te ondersteunen:
Ga naar petitie Binnenstad 030

De tweede is van de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast voor de invoering van de Wet Aanpak Woonoverlast (ook wel aso-wet genoemd) in Utrecht:
Ga naar petitie invoering aso-wet

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 2 petities voor meer leefbaarheid

Bezwaar tegen nieuwe horeca

Binnenstads-wethouder Anke Klein was tot voor kort in de veronderstelling dat er in de binnenstad geen horeca meer bij mocht komen. Het Wijk C Komitee weet wel beter en heeft geconstateerd dat er in het afgelopen jaar in Wijk C bijna 10 horeca vergunningen zijn aangevraagd en/of horecagelegenheden zijn geopend. Om hier paal en perk aan te stellen heeft het Wijk C Komitee besloten om vanaf nu tegen elke nieuwe bestemmingswijziging (naar horeca) bezwaar in te gaan dienen.
Het eerste bezwaar is nu ingediend tegen Vredenburg 21, de voormalige schoenenwinkel Van Breughel, waarvoor een vergunning is verleend voor een bestemmingswijziging naar horeca.

Vage regels

Belangrijk motief daarbij is dat de zgn. categorie indeling horeca veel te vaag is. Deze indeling geeft in letters a t/m d een “zwaarte” aan. Zo is bijv. horeca a een discotheek, horeca b een cafe en horeca d2 een lunchroom. Het Wijk C Komitee zou bijvoorbeeld nog niet zo veel bezwaar hebben tegen een extra lunchroom maar het probleem daarbij is dat de regels zo vaag zijn dat voordat je het weet er in die lunchroom een DJ draait tot diep in de nacht. En daar heeft het  Wijk C Komitee wel bezwaar tegen.
Een  voorbeeld is de recent geopende Jeu de Boulebar aan het Paardenveld. Dit is officieel een restaurant (horeca d1) met op de menukaart eenvoudige gerechten die je ook op de menukaart van een snackbar kunt aantreffen. Dit bedrijf afficheert zicht dan ook vooral als bar en is geopend tot diep in de nacht met elke zaterdag een DJ.
Het Wijk C Komitee had geen bezwaar gemaakt tegen deze bestemmingswijziging naar horeca d1 in de veronderstelling dat er ook echt een restaurant gevestigd zou worden.

Onzekerheid

Voor potentiële horeca ondernemers die iets willen beginnen in wijk C zal dat een lange periode van onzekerheid met zich meebrengen. Vergunningen worden door de gemeente immers verleend onder het voorbehoud dat “derden” bezwaar kunnen maken waarna de vergunning weer ingetrokken kan worden. Een dergelijk bezwaarprocedure bij de gemeente duurt eerst ca 4 maanden. Daarna zal het Wijk C Komitee (bij verlies) naar de rechter stappen. Deze procedure duurt ongeveer een jaar. Daarna kan nog een hoger beroep volgen bij de Raad van State. Ook deze procedure duurt een jaar. Zo zal de horeca ondernemer 2,5 jaar in onzekerheid zitten of hij/zij zijn zaak wel kan blijven voortzetten.
Voor het Wijk C Komitee is de gang naar de rechter echter de enige mogelijkheid om, ter bescherming van het woon- en leefklimaat, betere regelgeving af te dwingen.

Geplaatst in Horeca, Vredenburg | Reacties uitgeschakeld voor Bezwaar tegen nieuwe horeca

Omwonenden naar rechter om basdreunen

Het wijk C Komitee gaat voor de omwonenden bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen vanwege aanhoudende basdreunen afkomstig van café Stathe aan de Rozenstraat. Net voor Kerst heeft de gemeente 2 verzoeken om handhaving vanwege geluidsoverlast afgewezen.
Het lijkt er sterk sterk op dat Stathe dat afwijzen van deze handhavingsverzoeken aan het vieren is door nu extra veel herrie te maken, zo hebben verschillende bewoners ons (onafhankelijk van elkaar) laten weten.

Uit de stukken blijkt echter dat de gemeente zich baseert op een verouderd akoestisch rapport. Bovendien doet de gemeente net als of ze niet weten dat er tegen de achterzaal van het café, waar regelmatig DJ’s tot 4 uur s’nachts optreden, ook mensen wonen terwijl dit duidelijk in het handhavingsverzoek staat vermeld.

 

Geplaatst in Horeca | 1 reactie

Lucht werfterras slechter dan bij drukke weg

Op een werfterras in wijk C blijkt dat de concentratie van het fijnstof PM2,5 gemiddeld 2 tot 3 keer hoger is dan de concentratie van dezelfde stof bij het meetpunt langs de Kardinaal de Jongweg in de zelfde periode. Dat blijkt uit metingen die daar de afgelopen weken zijn gehouden.
PM2,5 bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer. Dat is dus kleiner dan het bekende PM10 en met het blote oog niet waarneembaar. Hoe kleiner de deeltjes hoe gevaarlijker. Deze kleine deeltjes worden niet meer door de longen tegengehouden en komen via de bloedbaan o.a. bij het hart terecht, waar het zich kan ophopen en (onherstelbare) schade aan kan richten.
PM2,5 ontstaat vooral door condensatie van verbrandingsproducten of door reactie van gasvormige luchtverontreiniging. Ook fijnstof dat rechtstreeks vrijkomt bij verbrandingsprocessen draagt aan PM2,5 bij. Dit fijnstof komt bijvoorbeeld vrij in de vorm van roet en rook. Bekende bronnen in een stedelijke omgeving zijn bijv. het verkeer, houtrook en huishoudens.  Boosdoener in dit geval lijkt vooral de vele boten met zware oude dieselmotoren.
Het gemeten daggemiddelde ligt boven de 10 microgram per m3. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt een jaargemiddelde van 10 microgram PM2,5 per m3 als maximaal aanvaardbaar. Er zijn op het werfterras pieken gemeten tot bijna 250 microgram per kubieke meter.

Dankzij de vele vieze boten is het toeven op de werfterrassen dus niet zo gezond.

Geplaatst in Geen categorie, milieuzone | 1 reactie

Asfalt in plaats van bomen

Inmiddels 3 jaar geleden besloot Groenlinks wethouder Lot van Hooijdonk om meer dan 10 bomen te kappen vanwege de herinrichting van de Jacobsstraat. Zeven van deze bomen stonden in het begin van de Jacobsstraat. Volgens de wethouder zou er anders te weinig ruimte overblijven voor een fietspad, trottoir en straatverlichting.

En wat is nu het resultaat:
een nutteloze strook asfalt waar eigenlijk niemand gebruik van mag maken.

asfaltstrook

Deze nutteloze strook asfalt ligt aan de oostkant van de Jacobsstraat en heeft een breedte van minimaal 70 cm. Als de wegas 70 cm verschoven zou zijn dan hadden er 7 bomen (aan de westkant) gewoon kunnen blijven staan, precies zoals het Wijk C Komitee had voorgesteld.
Maar ook een Groenlinks wethouder laat zich liever een oor aannaaien door haar ambtenaren en koos voor asfalt in plaats van bomen.

Geplaatst in Jacobsstraat | Reacties uitgeschakeld voor Asfalt in plaats van bomen

Bbq restaurant doet positief effect milieuzone te niet

Als er iemand aan het barbecuen is, is niet iedereen daar blij mee. Barbecue’s geven nu eenmaal rook waarin zich giftige stoffen bevinden die worden ingeademd. Hoeveel een barbecue aan vervuilende stoffen produceert valt te lezen in een rapport van de Amerikaanse milieudienst EPA.
Het bbq-restaurant “Roost” op het Paardenveld krijgt een groot terras en onder een groot afdak komt een braai te staan met een grote bar eromheen. Het restaurant zal (bij mooi weer) 7 dagen per week geopend zijn. Als we daarbij aannemen dat er gedurende 4-5 uur per dag gebarbecued wordt levert dat volgens het EPA rapport ca 100 tot 150 gram per dag aan uitstoot van fijnstof (PM10).

In de milieuzone worden per dag door lichte voertuigen in totaal ca 80.000 kilometers afgelegd. Volgens de (berekende) effectmeting van de milieuzone door TNO stoten deze auto’s, als gevolg van de milieuzone, gemiddeld 0.002 gram minder fijnstof per afgelegde kilometer uit. Dat betekent dat er, als gevolg van de milieuzone, per dag in totaal 160 gram minder fijnstof wordt uitgestoten.

Conclusie is dan dat dit bbq restaurant, elke dag dat het is geopend, het gehele positieve effect van de milieuzone (van die dag) op de luchtkwaliteit bijna helemaal te niet doet.
De uitbater gaat er van uit dat zijn restaurant de hotspot van Utrecht wordt. Dat zal dan zeker opgaan als dat betrekking heeft op de uitstoot van fijnstof.
De dominante windrichting is zuidwest. Dat wil zeggen dat de bbq rook meestal Wijk C ingeblazen zal worden. Maar aan de Weerdsingel, toch al geplaagd door een slechte luchtkwaliteit, zullen ze het ook gaan merken.

Opmerking voor de reageerders hieronder:
Het kranteartikel in het AD is voor verantwoordelijkheid van het AD, wat zij er van gemaakt hebben kunnen wij niets aan doen.
Waar het ons om gaat is wat hier boven staat. Het gaat er ons helemaal niet om om het bbq restaurant dwars te zitten. We wilden slechts signaleren dat daarmee het positieve effect van de milieuzone teniet wordt gedaan. Het is dus eerder kritiek op de gemeente die voor miljoenen belastinggeld een milieuzone optuigt waarvan het effect zo minimaal is dat een enkel bbq restaurant dat al te niet doet.

Geplaatst in Geen categorie, Horeca, milieuzone | 2 Reacties