Bewonersavond Koningsdag Oranjestraat en Jan Meijenstraat

De gemeente wil met omwonenden spreken over de drukte in de Oranjestraat en Jan Meijenstraat tijdens Koningsdag/avond Het is dan moeilijk voor hulpdiensten om deze straten te bereiken. En de stad moet goed bereikbaar zijn voor politie, brandweer en ambulancepersoneel in geval van nood. Zij willen graag samen met de bewoners nadenken hoe we de bereikbaarheid tijdens de vrijmarkt kunnen vergroten.

Wanneer: donderdag 28 november
Hoe laat: 19.00 – 20.30
Waar: Nederlands Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27.
Aanmelden: via koningsdag@utrecht.nl

Deze ingezonden mededeling is geplaatst op verzoek van de gemeente Utrecht.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Bewonersavond Koningsdag Oranjestraat en Jan Meijenstraat

Gemeente zet Wijk C-Komitee buitenspel

Door de stichting Wijk C-Komitee niet ontvankelijk te verklaren heeft de gemeente Utrecht een vijftal juridische zaken, die nog open staan, stop gezet. De afdeling Juridische Zaken heeft dit besluit uit naam van het college van B&W genomen omdat zij van mening is dat het comité niet kan aantonen dat zij naast deze juridische procedures ook andere activiteiten te behoeve van de wijk uitvoert.

Een opmerkelijk besluit omdat het Wijk C-Komitee één van de oudste buurtcomité’s van Utrecht is (opgericht begin zeventiger jaren) en veelvuldig van zich laat horen tijdens zaken die zich in of rond de buurt afspelen. Lees of kijk er de lokale media maar op na. Opmerkelijk ook omdat alle andere gemeentelijke diensten het Wijk C-Komitee moeiteloos weten te vinden en het comité beschouwt als spreekbuis of doorgeefluik naar de bewoners. Ook het college van B&W is bekend met de activiteiten en leden van het comité. Omdat dit besluit door Juridische Zaken per mandaat mag worden genomen, waren de burgemeester en de wethouders niet op de hoogte van dit besluit.

Hoe komt Juridische Zaken dan tot deze conclusie? Wel, deze afdeling heeft zelf een visie hoe een buurtcomité dient te opereren. Dit houdt volgens hen in dat de leden van het comité moeten kunnen aantonen dat zij bij al hun correspondentie vermelden dat zij deze versturen vanuit hun bestuurlijke activiteiten voor het comité. Zij dienen ook meer hun activiteiten op een website te vermelden. Zij moeten niet corresponderen via de eigen privé email adressen, maar met het emailadres van het comité, enz, enz. Het bestuur van ons comité, bestaande uit vrijwilligers, kan en wil dit niet. Zij hebben een andere opvatting hoe als comité te acteren. Lees verder

Geplaatst in Horeca | Reacties uitgeschakeld voor Gemeente zet Wijk C-Komitee buitenspel

Verkoop sociale huurwoningen ècht stop gezet

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad besloten dat het aandeel sociale huurwoningen per wijk gelijk getrokken moet worden. Het streven is om daarmee in de hele stad 35% sociale huurwoningen te hebben. In de binnenstad is dat percentage nu ongeveer de helft. Dat komt vooral doordat er de laatste jaren veel sociale huurwoningen verkocht zijn of verhuurd worden boven de huurgrens van € 720.
Ondanks het besluit van de gemeenteraad, om in wijken met te weinig sociale huurwoningen de verkoop te verbieden, ging de verkoop van deze woningen in bijvoorbeeld de Binnenstad, Oost en West gewoon door. Zo ook in Wijk C.
Bewoners van Oudwijk stelden een petitie op die begin oktober aan Mitros is aangeboden in aanwezigheid van wethouder Kees Diepenveen. Mitros gaf meteen gehoor aan de petitie door de toezegging de verkoop van sociale huurwoningen in Oost stop te zetten.
Mitros trof ook voorbereidingen om Bergstraat 8 in wijk C te gaan verkopen. Deze woning maakt onderdeel uit van de zogenaamde bruidsschat van Mitros, dat zijn oude woningen die ca 35 jaar geleden nog eigendom waren van de gemeente Utrecht. Mitros mocht deze woningen, tot op heden, gewoon verkopen.
Omwonenden en het Wijk C-Komitee stelde hiervan Pepijn Zwanenberg, raadslid voor GroenLinks, op de hoogte. Wat later kregen omwonenden te horen dat ook deze woning weer op korte termijn verhuurd zal gaan worden.
Inmiddels heeft Bergstraat 8 op Woningnet gestaan met een huurprijs van €720,45. Dat is net onder de huurgrens waarbij nog huurtoeslag mogelijk is. Voordat de woning weer verhuurd wordt zal de woning nog worden voorzien van centrale verwarming en dubbel glas.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Verkoop sociale huurwoningen ècht stop gezet

Zonnepanelen in Wijk C

Als ik ‘s ochtends wakker word op een zonnige dag dan zie ik vanuit mijn slaapkamer de zon reflecteren op de dakpannen en daar word ik blij van. Tegelijkertijd vraag ik me wel eens af hoeveel energie de daken in mijn straat wel niet zouden kunnen opwekken. Er zijn veel bewoners van sociale huurwoningen in Wijk C en die hebben vaak niet het geld om zelf in zonnepanelen te investeren. En als ze dat wel hebben moeten ze toestemming vragen van de verhuurder om ze te mogen plaatsen.

Deze zomer las ik in een persbericht van Greenchoice over zonne-energie voor sociale huurwoningen. Greenchoice werkt samen met het bedrijf Delen Duurzame Energie om, door het plaatsen van zonnepanelen, de energiekosten van sociale huurders te verlagen. Ik klom meteen in de telefoon omdat ik ook zoiets wilde voor Wijk C. Ik kwam met Guus van Delen Duurzame Energie in contact en hij was meteen enthousiast.

Toen ben ik maar in mijn eentje gaan flyeren in de hoop dat mijn medewijkbewoners net zo enthousiast zouden zijn als ik. Maar er waren toch wel wat mensen die niet direct stonden te springen. “Wie ben jij dan wel” wilden ze weten en “nee, ik wil mij niet zomaar aanmelden”.

Gelukkig was er ook een heel nieuwsgierige wijkbewoner die via het Volksbuurtmuseum mijn telefoonnummer wist te achterhalen. Later kwam ze bij me langs en heb ik één en ander uitgelegd. Toen kwam ze met tips voor de flyer en dat ik even met Ben van het Wijk C Komitee moest overleggen.

Nu ik met het Wijk C Komitee heb overlegd en een paar medestanders heb gevonden kan ik met een gerust hart zeggen dat het niet meer alleen mijn initiatief is, maar een echt bewonersinitiatief. De mailtjes van geïnteresseerden stromen nu nog langzaam binnen en de plannen worden steeds concreter:

-Sinds de start eind augustus hebben er 30 belangstellenden zich aangemeld.

-Er worden constructieve gesprekken met de gemeente gevoerd.

-In Houten is een soortgelijk initiatief gestart en daar zijn ze al een stuk verder (https://www.greenchoice.nl/d2e-houten/).

De kans dat dit initiatief slaagt neemt toe als we met velen zijn. Daarom willen we minimaal 90 wijkbewoners bereiken die we kunnen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst.

Dus: als u zich nog niet heeft aangemeld mail dan uw naam, e-mail, adres naar WijkC.initiatief@gmail.com en vermeld daarbij of u huurder, eigenaar of verhuurder van de woning bent.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Zonnepanelen in Wijk C

Voorspelling over lawaaïgste stad is uitgekomen

Het was onlangs in het nieuws. Utrecht is de lawaaïgste stad van het land. En dat is precies wat het Wijk C Komitee in 2009 in een zienswijze heeft voorspeld. Gemeente Utrecht toonde, ook toen al, te weinig ambitie om dat te voorkomen.

Tevens signaleerde het wijk C Komitee in 2009 al dat er in het Actieplan Geluid alleen aandacht is voor geluid van wegverkeer, spoorverkeer en industrie. Dit terwijl de Europese Richtlijn onder omgevingsgeluid verstaat alle geluid dat wordt veroorzaakt door menselijke aktiviteit. Daarom zou de gemeente bijvoorbeeld ook onderzoek moeten doen naar horecalawaai, bladblazerlawaai, veegwagenlawaai, bouwlawaai en lawaai van evenementen. Maar dat hebben ze in de afgelopen 10 jaar nagelaten, sterker nog, het aantal horeca-, bouw- en evenementenvergunningen is alleen maar toegenomen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Voorspelling over lawaaïgste stad is uitgekomen

Locatieprofiel opgesteld zonder bewoners uit te nodigen

16 september was er in het Stadskantoor een avond waarbij belanghebbenden over 5 evenementenlocaties in de binnenstad hun zegje konden doen. Van die locaties was er één locatie gelegen in Wijk C. Die locatie is het Jacobskerkhof.
Omwonenden van het Jacobskerkhof bleken echter niet uitgenodigd. Uit navraag bij diverse omwonenden is gebleken dat er geen huis aan huis uitnodigingen zijn verspreid rond het Jacobskerkhof.

Update: in het verslag van de avond dat door de gemeente is opgesteld staat nu dat omwonenden van het Jacobskerkhof tijdens de avond hebben opgemerkt dat ze geen uitnodiging hebben ontvangen. Dat geeft de (onjuiste) indruk dat ze er desondanks toch waren. Maar dat was niet zo. Degene die de opmerking gemaakt heeft was de voorzitter van het Wijk C Komitee die zelf niet rond het Jacobskerkhof woont.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Locatieprofiel opgesteld zonder bewoners uit te nodigen

Handhavingsverzoek geluidsoverlast bouwwerkzaamheden politiebureau

De gevel van het politiebureau aan het Paardenveld wordt aangepakt. Daarbij worden wettelijke geluidsnormen met voeten getreden.
Omdat de werkzaamheden langer dan 50 dagen duren mag er volgens Bouwbesluit aan de gevels van woningen in de buurt niet meer dan 60 dBA gemeten worden. Nu wordt er al 74 dBA gemeten, een overschrijding van 14 dBA. De werkzaamheden komen steeds dichterbij. Naar verwachting zal er uiteindelijk meer dan 80 dBA gemeten kunnen worden, een overschrijding van tenminste 20 dBA.

In speciale gevallen kunnen er door de gemeente ontheffingen verleend worden. De gemeente beoordeelt dan of er niet andere technieken beschikbaar zijn die minder geluidsoverlast geven. Voor zover bekend is een dergelijke ontheffing niet aangevraagd of verleend.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Handhavingsverzoek geluidsoverlast bouwwerkzaamheden politiebureau

Falende handhaving

Aan het Vredenburg/Lange Koestraat zijn in 2016 boven een restaurant 8 appartementen gebouwd. Deze appartementen zijn vervolgens nooit in gebruik genomen als appartement maar direct op de website van Airbnb en Booking.com geplaatst. Voor ruim €100 per nacht kun je er overnachten en de appartementen zijn meestal vol geboekt.

De appartementen hebben een woonbestemming en hebben dus geen hotel bestemming. Er zijn wel beperkte mogelijkheden om woningen tijdelijk te verhuren voor zgn short stay (kort verblijf). Maar het is absoluut niet toegestaan dat dat het hele jaar door gebeurd.
Daarom is er in mei 2018 een verzoek ingediend bij de gemeente om handhavend op te treden tegen deze illegale verhuur. Het eerste gevolg daarvan was een publicatie van een aanvraag om de short stay te legaliseren (24-8-2018). Onder andere het Wijk C Komitee heeft daar tegen bezwaar aangetekend. Op 21 november 2018 besluit de gemeente de vergunning niet te verlenen.
De illegale verhuur gaat ondertussen gewoon door. Pas eind januari 2019 besluit de gemeente de uitbater te sommeren de illegale verhuur per 1 april 2019 te staken.
En al die tijd krijgt de de uitbater door deze lakse handhaving de tijd om zijn zakken te vullen. Over de periode van 10 maanden (sinds het verzoek handhaving) hebben we het dan over zo’n € 200.000 illegaal verkregen inkomsten. De totale inkomsten vanaf het begin van de illegale exploitatie zullen zo’n half miljoen euro hebben bedragen. En dat over de rug van woningzoekende Utrechters.
En de gemeente Utrecht staat er bij en kijkt er naar of is hier meer aan de hand ?

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Falende handhaving

2 petities voor meer leefbaarheid

Er lopen op het moment 2 petities die betrekking hebben op de leefbaarheid:

De eerste is van Aktiegroep Binnenstad 030 die oproept de door hen opgestelde visie te ondersteunen:
Ga naar petitie Binnenstad 030

De tweede is van de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast voor de invoering van de Wet Aanpak Woonoverlast (ook wel aso-wet genoemd) in Utrecht:
Ga naar petitie invoering aso-wet

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 2 petities voor meer leefbaarheid

Bezwaar tegen nieuwe horeca

Binnenstads-wethouder Anke Klein was tot voor kort in de veronderstelling dat er in de binnenstad geen horeca meer bij mocht komen. Het Wijk C Komitee weet wel beter en heeft geconstateerd dat er in het afgelopen jaar in Wijk C bijna 10 horeca vergunningen zijn aangevraagd en/of horecagelegenheden zijn geopend. Om hier paal en perk aan te stellen heeft het Wijk C Komitee besloten om vanaf nu tegen elke nieuwe bestemmingswijziging (naar horeca) bezwaar in te gaan dienen.
Het eerste bezwaar is nu ingediend tegen Vredenburg 21, de voormalige schoenenwinkel Van Breughel, waarvoor een vergunning is verleend voor een bestemmingswijziging naar horeca.

Vage regels

Belangrijk motief daarbij is dat de zgn. categorie indeling horeca veel te vaag is. Deze indeling geeft in letters a t/m d een “zwaarte” aan. Zo is bijv. horeca a een discotheek, horeca b een cafe en horeca d2 een lunchroom. Het Wijk C Komitee zou bijvoorbeeld nog niet zo veel bezwaar hebben tegen een extra lunchroom maar het probleem daarbij is dat de regels zo vaag zijn dat voordat je het weet er in die lunchroom een DJ draait tot diep in de nacht. En daar heeft het  Wijk C Komitee wel bezwaar tegen.
Een  voorbeeld is de recent geopende Jeu de Boulebar aan het Paardenveld. Dit is officieel een restaurant (horeca d1) met op de menukaart eenvoudige gerechten die je ook op de menukaart van een snackbar kunt aantreffen. Dit bedrijf afficheert zicht dan ook vooral als bar en is geopend tot diep in de nacht met elke zaterdag een DJ.
Het Wijk C Komitee had geen bezwaar gemaakt tegen deze bestemmingswijziging naar horeca d1 in de veronderstelling dat er ook echt een restaurant gevestigd zou worden.

Onzekerheid

Voor potentiële horeca ondernemers die iets willen beginnen in wijk C zal dat een lange periode van onzekerheid met zich meebrengen. Vergunningen worden door de gemeente immers verleend onder het voorbehoud dat “derden” bezwaar kunnen maken waarna de vergunning weer ingetrokken kan worden. Een dergelijk bezwaarprocedure bij de gemeente duurt eerst ca 4 maanden. Daarna zal het Wijk C Komitee (bij verlies) naar de rechter stappen. Deze procedure duurt ongeveer een jaar. Daarna kan nog een hoger beroep volgen bij de Raad van State. Ook deze procedure duurt een jaar. Zo zal de horeca ondernemer 2,5 jaar in onzekerheid zitten of hij/zij zijn zaak wel kan blijven voortzetten.
Voor het Wijk C Komitee is de gang naar de rechter echter de enige mogelijkheid om, ter bescherming van het woon- en leefklimaat, betere regelgeving af te dwingen.

Geplaatst in Horeca, Vredenburg | Reacties uitgeschakeld voor Bezwaar tegen nieuwe horeca