Hervatting bouw Bijenkorf geen gelopen race

Woensdag 18 februari werd de uitbreiding van de Bijenkorf bij de Raad van State behandeld. De zitting duurde ruim 2 uur. Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat de Raad van State de zaak dermate ingewikkeld vindt dat er waarschijnkijk binnen 6 weken geen uitspraak te verwachten is. De diskussie ging vooral over het gebrek aan fietsparkeerplaatsen en de verslechtering van de luchtkwaliteit.

Corio

Corio heeft zicht teruggetrokken nu Corio financieel gecompenseerd wordt door het verhuren van 50 parkeerplaatsen (op zaterdag en zondag) in de Coriogarages aan PMT, eigenaar van het Bijenkorfgebouw. PMT meende nu dat de bouw snel kon worden hervat. Daartoe had PMT gevraagd de bouwstop op te heffen. De voorzitter van de Raad van State gaf aan daar weinig voor te voelen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Hervatting bouw Bijenkorf geen gelopen race

Fietsbeleid zit niet tussen de oren

Op één plaats, vlak vóór Bever, wordt nu gewerkt aan de herinrichting van de Jacobsstraat. Maar fietsers worden verbannen van alle fietspaden in de hele Jacobsstraat terwijl er met die fietspaden nog niets gebeurt.
De ambitie van het stadsbestuur om Utrecht fietsstad te maken zit nog steeds niet tussen de oren van de ambtenaren.

dscn0078

dscn0082

dscn0083

Audi A6

Wat er wel tussen de oren van de ambtenaren zit is een liefhebberij voor grote dure auto’s waarvoor ze van hun baas ook nog een ontheffing krijgen om deze vlakbij de werkplek op het Jacobskerkhof te parkeren.

dscn0084

Audi A6 Avant – diesel – euro 5 – 2 jaar oud – catalogusprijs €87.246

 

Geplaatst in Jacobskerkhof, Jacobsstraat | Reacties uitgeschakeld voor Fietsbeleid zit niet tussen de oren

Schikkingsvoorstel Bijenkorf loopt stuk bij gemeente

Eind vorig jaar heeft het Wijk C Komitee het initiatief genomen voor een schikkingsvoorstel om uit de impasse te komen bij de verbouwing van de Bijenkorf. Vervolgens zijn daarover met PMT, de eigenaar van het gebouw, gesprekken gevoerd. Voor het welslagen van een eventuele schikking is echter de medewerking van de gemeente noodzakelijk. Wethouder Jansen wenst, op advies van zijn juristen, daar niet aan mee te werken. De wethouder heeft zelfs niet eens gevraagd naar de inhoud van het schikkingsvoorstel. De gemeente wacht liever de procedure bij de Raad van State af. Een uitspraak, of tussenuitspraak, zal nog wel een paar maanden op zich laten wachten. Bij PMT rekent men er in ieder geval niet meer op dat er nog voor de bouwvakvakantie verder gebouwd kan worden. Met een eventuele schikking had er eerder zekerheid kunnen komen.

Geplaatst in Bijenkorf | 1 reactie

Onveilige situatie Jacobsstraat ongewijzigd

Ondanks toezeggingen van wethouders iets te doen aan de onveilige situatie op de Jacobsstraat is er nog niets aan veranderd. Door de verbouw van de Bijenkorf, die al geruime tijd stilligt, is de stoep afgezet en lopen mensen over de rijbaan. Die ruimte op de rijbaan moet gedeeld worden met de fietsers en dat geeft gevaarlijke situaties als er ook nog bussen passeren.

dscn0069

Geplaatst in Geen categorie, Jacobsstraat | Reacties uitgeschakeld voor Onveilige situatie Jacobsstraat ongewijzigd

Milieuzone: dweilen met kraan wijd open

1 januari gaat de milieuzone voor personen- en bestelwagens in. Bewoners en bezoekers met te oude (diesel) auto’s mogen Wijk C dan, met die auto, niet meer in. Dan zou je denken dat dat juist goed is voor de luchtkwaliteit, en dus de gezondheid, van de Wijk C-ers.

De milieuzone levert een, berekende, reductie aan stikstofdioxide op van 0,35 microgram per kubieke meter lucht in de drukste straat van Wijk C, de Jacobsstraat. De totale concentratie stikstofdioxide wordt in de Jacobsstraat berekend op ca 35 microgram, dus dat scheelt 1%.

Maar wat blijkt het geval. De uitbreiding van de Bijenkorf levert, door de toename van verkeer, volgens de gemeente een toename aan stikstofdioxide in de Jacobsstraat van 1,86 microgram. Zo blijkt de uitbreiding van de Bijenkorf dus ruim 5 maal meer vervuiling te geven dan de milieuwinst van de milieuzone oplevert.

Dat is als dweilen met de kraan helemaaaaal open.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Milieuzone: dweilen met kraan wijd open

Bioscoop De Kade maatje te groot voor Wijk C

De stadsbioscoop De Kade, die gebouwd moet gaan worden tegen de parkeergarage Paardenveld, gaat 885 stoelen krijgen. Dat is net zoveel als bioscoop Rembrandt, 2 x zo groot als het Louis Hartlooper Complex en meer dan 5 keer zo groot als het Springhaver theater. Dat blijkt uit de inbreng van Jos Stelling op de Raadsinformatieavond van afgelopen dinsdag.
kade
Omwonenden zijn vooral bang voor geluidsoverlast van vertrekkende bezoekers (laat) in de avond. Zowel fietsers als auto’s zullen de bioscoop via de Kroonstraat verlaten. Gesuggereerd wordt dat dit “filmhuis” geen auto’s zal aantrekken. Volgens gegevens van het CROW kan dat makkelijk oplopen tot meer dan 200 auto bewegingen per avond.

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Bioscoop De Kade maatje te groot voor Wijk C

Buurtgroep in Wijk C West zoekt versterking!

Al jarenlang heeft Wijk C west een actieve, kleine buurtgroep, de zogenaamde ‘Buurtgroep Wijk C West’.
Deze buurtgroep organiseert vrolijke bijeenkomsten zoals veegacties met ‘n kroket van Broodje van Martin na afloop, 4 x per jaar een buurtmaaltijd en bijvoorbeeld een maandelijkse borrel in een café in de wijk. Ook wordt er aandacht besteed aan serieuzere zaken. Zo houden we contact met de gemeente, het Wijkbureau Binnenstad, de politie en de Wijkraad om gezamenlijk de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk te waarborgen. Eens in de 6 weken zien we elkaar en maken we een uurtje plannen, maar met zijn vieren komen we aan lang niet alles toe. Dus zoeken we versterking! Vooral voor de serieuze zaken…
Woon je in Wijk C west, heb je zin en tijd om mee te denken en/of te helpen, meld je dan aan of kom eens langs op een van onze bijeenkomsten!

Voor info: Corrie Huiding-Stomp
030-2321423
corrie.huiding at gmail.com

Geplaatst in Buurtgroep Wijk C West | Reacties uitgeschakeld voor Buurtgroep in Wijk C West zoekt versterking!

Asbest nu wel netjes opgeruimd

Vorig jaar werden er asbestbuizen in de Jacobsstraat verwijderd. Daarbij werd geen enkele voorzorgsmaatregel genomen om verspreiding van asbest te voorkomen. Daarover zijn toen vragen gesteld in de gemeenteraad. Zoals gewoonlijk was het antwoord dat er niets aan de hand was en dat het heel normaal is dat er zo gewerkt werd.

Maar nu blijkt dat het wellicht toch niet volgens het boekje is gegaan. Nu wordt alles wel netjes ingepakt en apart afgevoerd. Volgens Tim Schipper, raadslid SP, gebeurt het wel vaker dat “er buiten de lijntjes gekleurd wordt”. De voorschriften niet naleven bespaart een hoop kosten en levert voor de “gecertificeerde” aannemer een enorme winst op.

dscn0055

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Asbest nu wel netjes opgeruimd

Uitbreiding Bijenkorf opnieuw op lange baan

De Raad van State heeft, voorlopig, opnieuw een streep gehaald door de uitbreidingsplannen van de Bijenkorf. Eerder dit jaar legde de Raad van State al de bouwwerkzaamheden stil. In de zomer heeft de gemeenteraad daarop in alle haast een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dat is nu opnieuw gestrand.
Er zijn 2 bezwaarmakers, Corio als eigenaar van Hoog Catharijne en het Wijk C Komitee. Beide partijen hebben verschillende bezwaren. Corio is het vooral te doen om het aantal parkeerplaatsen. Voor het Wijk C Komitee gaat het vooral om het gebrek aan fietsparkeerplaatsen en verslechtering van de luchtkwaliteit.

Ruim 700 fietsparkeerplaatsen tekort

Iedereen weet dat het fietsparkeren rond de Bijenkorf een ramp is. Er zijn nu fietsparkeernormen van kracht, maar de gemeente heeft het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen op een andere manier berekend dan men het aantal autoparkeerplaatsen heeft bepaald. Door dit meten met 2 maten wordt het door de gemeente(raad) toegestaan dat er ruim 700 fietsparkeerplaatsen te weinig worden gerealiseerd. Ook de Fietsersbond zou graag zien dat de gemeente zijn eigen voorschriften handhaaft.

13328287_635519176135854078

foto:ANP

 

Geplaatst in Bijenkorf, Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Uitbreiding Bijenkorf opnieuw op lange baan

“Safe, safe en nog eens safe”

Dat waren de bezwerende woorden tijdens een raadsinformatieavond van de projectleider bij de gemeente die de bouwplannen van de Bijenkorf door de Raad van State moet loodsen. Vlak voor de zomer moest de gemeenteraad overhaast zijn goedkeuring verlenen aan een gewijzigd bestemmingsplan. Er was, terecht, wat twijfel of de nieuwe plannen nu wel Raad van State-proof zouden zijn. Er werd nog gevraagd om een second opinion, maar daar was geen tijd voor. Het was immers al aan alle kanten dichtgetimmerd. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde uiteindelijk voor het gewijzigde plan.

Toch niet zo safe

De datum van de zitting bij de Raad van State op 4 november naderde en men werd wat zenuwachtig in het nieuwe stadskantoor. Zou het toch niet beter zijn als…. En ja, er wordt een aanpassing gemaakt op de eerder verleende omgevingsvergunning. Deze aangepaste vergunning werd op 31 oktober gepubliceerd.

Gokspel

Tijdens de zitting bij de Raad van State worden bij deze gang van zaken natuurlijk de nodige vragen gesteld. Zoals over welke vergunning gaat het nu. Volgens de advocaat van de gemeente was de eerste vergunning onvolkomen en was het noodzakelijk om een nieuwe te maken. Maar ondertussen werd de oude ook niet ingetrokken, want mocht de nieuwe niet voldoen dan kon er teruggevallen worden op de oude. Begrijpt u het nog ?
Als de Raad van State deze handelswijze niet gaat afstraffen kan de gemeente voortaan bij elk plan een dozijn vergunningen afgeven. Er is er misschien altijd wel één die goed is.

Geplaatst in Bijenkorf, Geen categorie | 2 Reacties