Omwonenden naar rechter om basdreunen

Het wijk C Komitee gaat voor de omwonenden bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen vanwege aanhoudende basdreunen afkomstig van café Stathe aan de Rozenstraat. Net voor Kerst heeft de gemeente 2 verzoeken om handhaving vanwege geluidsoverlast afgewezen.
Het lijkt er sterk sterk op dat Stathe dat afwijzen van deze handhavingsverzoeken aan het vieren is door nu extra veel herrie te maken, zo hebben verschillende bewoners ons (onafhankelijk van elkaar) laten weten.

Uit de stukken blijkt echter dat de gemeente zich baseert op een verouderd akoestisch rapport. Bovendien doet de gemeente net als of ze niet weten dat er tegen de achterzaal van het café, waar regelmatig DJ’s tot 4 uur s’nachts optreden, ook mensen wonen terwijl dit duidelijk in het handhavingsverzoek staat vermeld.

 

Geplaatst in Horeca | 1 reactie

Lucht werfterras slechter dan bij drukke weg

Op een werfterras in wijk C blijkt dat de concentratie van het fijnstof PM2,5 gemiddeld 2 tot 3 keer hoger is dan de concentratie van dezelfde stof bij het meetpunt langs de Kardinaal de Jongweg in de zelfde periode. Dat blijkt uit metingen die daar de afgelopen weken zijn gehouden.
PM2,5 bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer. Dat is dus kleiner dan het bekende PM10 en met het blote oog niet waarneembaar. Hoe kleiner de deeltjes hoe gevaarlijker. Deze kleine deeltjes worden niet meer door de longen tegengehouden en komen via de bloedbaan o.a. bij het hart terecht, waar het zich kan ophopen en (onherstelbare) schade aan kan richten.
PM2,5 ontstaat vooral door condensatie van verbrandingsproducten of door reactie van gasvormige luchtverontreiniging. Ook fijnstof dat rechtstreeks vrijkomt bij verbrandingsprocessen draagt aan PM2,5 bij. Dit fijnstof komt bijvoorbeeld vrij in de vorm van roet en rook. Bekende bronnen in een stedelijke omgeving zijn bijv. het verkeer, houtrook en huishoudens.  Boosdoener in dit geval lijkt vooral de vele boten met zware oude dieselmotoren.
Het gemeten daggemiddelde ligt boven de 10 microgram per m3. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt een jaargemiddelde van 10 microgram PM2,5 per m3 als maximaal aanvaardbaar. Er zijn op het werfterras pieken gemeten tot bijna 250 microgram per kubieke meter.

Dankzij de vele vieze boten is het toeven op de werfterrassen dus niet zo gezond.

Geplaatst in Geen categorie, milieuzone | 1 reactie

Asfalt in plaats van bomen

Inmiddels 3 jaar geleden besloot Groenlinks wethouder Lot van Hooijdonk om meer dan 10 bomen te kappen vanwege de herinrichting van de Jacobsstraat. Zeven van deze bomen stonden in het begin van de Jacobsstraat. Volgens de wethouder zou er anders te weinig ruimte overblijven voor een fietspad, trottoir en straatverlichting.

En wat is nu het resultaat:
een nutteloze strook asfalt waar eigenlijk niemand gebruik van mag maken.

asfaltstrook

Deze nutteloze strook asfalt ligt aan de oostkant van de Jacobsstraat en heeft een breedte van minimaal 70 cm. Als de wegas 70 cm verschoven zou zijn dan hadden er 7 bomen (aan de westkant) gewoon kunnen blijven staan, precies zoals het Wijk C Komitee had voorgesteld.
Maar ook een Groenlinks wethouder laat zich liever een oor aannaaien door haar ambtenaren en koos voor asfalt in plaats van bomen.

Geplaatst in Jacobsstraat | Reacties uitgeschakeld voor Asfalt in plaats van bomen

Bbq restaurant doet positief effect milieuzone te niet

Als er iemand aan het barbecuen is, is niet iedereen daar blij mee. Barbecue’s geven nu eenmaal rook waarin zich giftige stoffen bevinden die worden ingeademd. Hoeveel een barbecue aan vervuilende stoffen produceert valt te lezen in een rapport van de Amerikaanse milieudienst EPA.
Het bbq-restaurant “Roost” op het Paardenveld krijgt een groot terras en onder een groot afdak komt een braai te staan met een grote bar eromheen. Het restaurant zal (bij mooi weer) 7 dagen per week geopend zijn. Als we daarbij aannemen dat er gedurende 4-5 uur per dag gebarbecued wordt levert dat volgens het EPA rapport ca 100 tot 150 gram per dag aan uitstoot van fijnstof (PM10).

In de milieuzone worden per dag door lichte voertuigen in totaal ca 80.000 kilometers afgelegd. Volgens de (berekende) effectmeting van de milieuzone door TNO stoten deze auto’s, als gevolg van de milieuzone, gemiddeld 0.002 gram minder fijnstof per afgelegde kilometer uit. Dat betekent dat er, als gevolg van de milieuzone, per dag in totaal 160 gram minder fijnstof wordt uitgestoten.

Conclusie is dan dat dit bbq restaurant, elke dag dat het is geopend, het gehele positieve effect van de milieuzone (van die dag) op de luchtkwaliteit bijna helemaal te niet doet.
De uitbater gaat er van uit dat zijn restaurant de hotspot van Utrecht wordt. Dat zal dan zeker opgaan als dat betrekking heeft op de uitstoot van fijnstof.
De dominante windrichting is zuidwest. Dat wil zeggen dat de bbq rook meestal Wijk C ingeblazen zal worden. Maar aan de Weerdsingel, toch al geplaagd door een slechte luchtkwaliteit, zullen ze het ook gaan merken.

Opmerking voor de reageerders hieronder:
Het kranteartikel in het AD is voor verantwoordelijkheid van het AD, wat zij er van gemaakt hebben kunnen wij niets aan doen.
Waar het ons om gaat is wat hier boven staat. Het gaat er ons helemaal niet om om het bbq restaurant dwars te zitten. We wilden slechts signaleren dat daarmee het positieve effect van de milieuzone teniet wordt gedaan. Het is dus eerder kritiek op de gemeente die voor miljoenen belastinggeld een milieuzone optuigt waarvan het effect zo minimaal is dat een enkel bbq restaurant dat al te niet doet.

Geplaatst in Geen categorie, Horeca, milieuzone | 2 Reacties

Wijk C Komitee naar de rechter voor handhaving horeca

Het Wijk C Komitee is naar de rechter gestapt vanwege de onduidelijke categorie indeling van de horeca. Het gaat om een café dat volgens het Bestemmingsplan Binnenstad een horeca B bestemming heeft. Volgens het bestemmingsplan mogen er daarom geen dansavonden gehouden worden.
De gemeente beweert dat dat vanwege het Ontwikkelingskader Horeca wel mag. Beide documenten blijken er een verschillende categorie indeling van de horeca op na te houden.

Het Wijk C Komitee ziet de uitkomst met een gerust hart tegemoet. De rechter heeft eerder in een vergelijkbare zaak al eens uitgesproken dat de categorie-indeling van het bestemmingsplan bepalend is.
De zaak is nu extra actueel geworden omdat de gemeente opnieuw van plan is de regels rond de horeca verder te gaan versoepelen. De vraag is natuurlijk of dat, zonder bestemmingsplanwijziging, allemaal maar zomaar kan.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Wijk C Komitee naar de rechter voor handhaving horeca

Kippenhokken in de Waterstraat

Een projectontwikkelaar wil de 2 woningen op Waterstraat 5 en 7 slopen en daarvoor in de plaats 11 zeer kleine woningen bouwen. De gemeente heeft daar inmiddels een vergunning voor verleend. Omwonenden hebben daar bezwaar tegen aangetekend.
De projectontwikkelaar wil kennelijk zo veel mogelijk woningen realiseren en maakt ze niet groter dan 25m2. Een aantal van de 11 woningen is zelfs kleiner dan het Bouwbesluit toestaat.
Omwonenden vinden dat er veel te veel woningen komen en zouden liever zien dat de bestaande panden behouden blijven. Hierin zouden dan niet meer dan 4 of 5 woningen gerealiseerd kunnen worden

EPC

Dat de gemeente het bouwplan niet echt goed bekeken heeft blijkt uit het feit dat de energieprestatiecoefficient (EPC) ook niet blijkt te kloppen. Nieuwbouwwoningen moeten aan eisen voldoen mbt enegiezuinigheid. Zo mag de EPproppenC niet hoger zijn dan 0,4.
De berekening van de EPC gaat echter uit van meer zonnepanelen dan er op het dak passen en getekend staan. Bovendien staan de zonnepanelen zo dicht op elkaar dat ze in elkaars schaduw staan. Ook daar is in de berekening geen rekening mee gehouden. Een en ander betekent dat het bouwplan ruim 20% meer CO2 zal uitstoten dan wettelijk is toegestaan.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Kippenhokken in de Waterstraat

Koolmonoxide meldingen in P Bijenkorf

Om de haverklap blijkt er een koolmonoxide melder in de parkeergarage van de Bijenkorf een te hoge concentratie koolmonoxide te geven. Als gevolg daarvan gaan sirenes af en gaan zgn stuwdrukventilatoren op hoge toeren draaien. Er heerst dan een geluidniveau in de de garage van 89 dBA. Je kunt het hier beluisteren:


En verder gebeurt er helemaal niets. En dat uren achter elkaar ook s’nachts. Niemand die je tegenhoudt als je je auto gaat ophalen en je kan er ook nog gewoon inrijden met de auto.

Wat is er nu aan de hand ? Is het gevaarlijk of niet ? Koolmonoxide is immers een zeer gevaarlijk gas.

Voor omwonenden geeft het in ieder geval een hoop geluidsoverlast. Een paar weken geleden ging het alarm gedurende 2 nachten enkele uren lang door. Ook op 5 december enkele uren in de middag en avond en nu opnieuw.

Geplaatst in Bijenkorf, Geen categorie | 1 reactie

Buurthulp binnenstad van start

Wist je dat een groot deel van de mensen in de Binnenstad  graag wat doet voor elkaar? Maar dat ze vaak niet weten hoe of waar te beginnen? Dat is zonde toch? Nadat de Wijkraad Binnenstad dit gegeven via een enquête boven water had gehaald, heeft een groepje buurtbewoners onderzocht hoe hierin verandering te brengen. Het resultaat: de website wijkconnect.com/utrecht/binnenstad. Meld je daarvoor aan!

WijkConnect stimuleert lokale doeners

WijkConnect heeft al goede ervaringen laten zien in andere Utrechtse wijken met het stimuleren van lokale doeners. Dat zijn bewonersinitiatieven, wijkorganisaties en lokale ondernemers. WijkConnect.com biedt een online wijkplatform dat ernaar streeft alle drempels om lokaal meer te doen, weg te nemen. Zo wordt het makkelijker en leuker.

Meld je gratis aan voor WijkConnect Binnenstad

Graag nodigen wij je uit om jezelf en/of je organisatie te presenteren op WijkConnect. Zo word je beter gevonden in het netwerk en maak je jezelf beschikbaar om meer te kunnen doen met mensen in de wijk. WijkConnect Binnenstad gaat ꞋliveꞋ bij 50 deelnemende wijkorganisaties. Dit gaan we vieren op Burendag, 24 september, met een feestelijke lancering.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Buurthulp binnenstad van start

Uitzicht gevangenis is beter

De gemeente geeft ontheffingen uit om te mogen parkeren op een plek waar je normaal niet zou mogen rijden en/of parkeren. Dat is o.a. bedoeld voor het geval er een noodzaak is dat je met de auto ter plekke moet zijn om bijvoorbeeld werkzaamheden uit te voeren.
In de praktijk worden deze ontheffingen echter maar al te makkelijk afgegeven aan een ieder die zo’n ontheffing aanvraagt, zonder dat men zich serieus afvraagt of die noodzaak wel aanwezig is. En de handhavers op straat die kijken alleen maar of je een ontheffing hebt en niet of er een noodzaak is.
Een dergelijke ontheffing is bovendien veel goedkoper dan je auto zetten op een reguliere parkeerplek.

En zo kan Jan en Alleman met zo’n ontheffing je auto pal voor je raam parkeren, terwijl hij elders in de buurt aan het werk is. Dat ziet er van binnenuit dan bij voorbeeld zo uit:

rodebus5667

De bewoner (van een monument uit de 19e eeuw) in een autovrije straat in Wijk C die dit regelmatig meemaakt heeft slechts één raam in de woonkamer, dat dus regelmatig op deze wijze geblokkeerd wordt.
De meeste gevangenissen hebben een beter uitzicht.

Geplaatst in Parkeren | Reacties uitgeschakeld voor Uitzicht gevangenis is beter

Beeld Anton Geesink krijgt nieuwe plek

Links naast Anton staat Theo van de Vathorst de beeldhouwer van het beeld. Foto:GAU cat.nr.826497

Links naast Anton staat Theo van de Vathorst de beeldhouwer van het beeld. Foto:GAU cat.nr.826497

Eindelijk is het zo ver. Het beeld van Anton Geesink gaat verplaatst worden. Het kerkbestuur van de Jacobikerk heeft het lange tijd proberen tegen te houden, maar de gemeente heeft het verzoek van diverse bewoners voor verplaatsing nu toch gehonoreerd. Het is immers gemeentegrond en geen grond van de kerk.
Op woensdag 23 maart om 15.30 uur wordt het beeld verplaatst naar het pleintje voor de kerk aan de kant van de Jacobsstraat.
Dank aan ieder die de aanvraag gesteund hebben.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Beeld Anton Geesink krijgt nieuwe plek