Asbest nu wel netjes opgeruimd

Vorig jaar werden er asbestbuizen in de Jacobsstraat verwijderd. Daarbij werd geen enkele voorzorgsmaatregel genomen om verspreiding van asbest te voorkomen. Daarover zijn toen vragen gesteld in de gemeenteraad. Zoals gewoonlijk was het antwoord dat er niets aan de hand was en dat het heel normaal is dat er zo gewerkt werd.

Maar nu blijkt dat het wellicht toch niet volgens het boekje is gegaan. Nu wordt alles wel netjes ingepakt en apart afgevoerd. Volgens Tim Schipper, raadslid SP, gebeurt het wel vaker dat “er buiten de lijntjes gekleurd wordt”. De voorschriften niet naleven bespaart een hoop kosten en levert voor de “gecertificeerde” aannemer een enorme winst op.

dscn0055

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Asbest nu wel netjes opgeruimd

Uitbreiding Bijenkorf opnieuw op lange baan

De Raad van State heeft, voorlopig, opnieuw een streep gehaald door de uitbreidingsplannen van de Bijenkorf. Eerder dit jaar legde de Raad van State al de bouwwerkzaamheden stil. In de zomer heeft de gemeenteraad daarop in alle haast een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dat is nu opnieuw gestrand.
Er zijn 2 bezwaarmakers, Corio als eigenaar van Hoog Catharijne en het Wijk C Komitee. Beide partijen hebben verschillende bezwaren. Corio is het vooral te doen om het aantal parkeerplaatsen. Voor het Wijk C Komitee gaat het vooral om het gebrek aan fietsparkeerplaatsen en verslechtering van de luchtkwaliteit.

Ruim 700 fietsparkeerplaatsen tekort

Iedereen weet dat het fietsparkeren rond de Bijenkorf een ramp is. Er zijn nu fietsparkeernormen van kracht, maar de gemeente heeft het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen op een andere manier berekend dan men het aantal autoparkeerplaatsen heeft bepaald. Door dit meten met 2 maten wordt het door de gemeente(raad) toegestaan dat er ruim 700 fietsparkeerplaatsen te weinig worden gerealiseerd. Ook de Fietsersbond zou graag zien dat de gemeente zijn eigen voorschriften handhaaft.

13328287_635519176135854078

foto:ANP

 

Geplaatst in Bijenkorf, Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Uitbreiding Bijenkorf opnieuw op lange baan

“Safe, safe en nog eens safe”

Dat waren de bezwerende woorden tijdens een raadsinformatieavond van de projectleider bij de gemeente die de bouwplannen van de Bijenkorf door de Raad van State moet loodsen. Vlak voor de zomer moest de gemeenteraad overhaast zijn goedkeuring verlenen aan een gewijzigd bestemmingsplan. Er was, terecht, wat twijfel of de nieuwe plannen nu wel Raad van State-proof zouden zijn. Er werd nog gevraagd om een second opinion, maar daar was geen tijd voor. Het was immers al aan alle kanten dichtgetimmerd. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde uiteindelijk voor het gewijzigde plan.

Toch niet zo safe

De datum van de zitting bij de Raad van State op 4 november naderde en men werd wat zenuwachtig in het nieuwe stadskantoor. Zou het toch niet beter zijn als…. En ja, er wordt een aanpassing gemaakt op de eerder verleende omgevingsvergunning. Deze aangepaste vergunning werd op 31 oktober gepubliceerd.

Gokspel

Tijdens de zitting bij de Raad van State worden bij deze gang van zaken natuurlijk de nodige vragen gesteld. Zoals over welke vergunning gaat het nu. Volgens de advocaat van de gemeente was de eerste vergunning onvolkomen en was het noodzakelijk om een nieuwe te maken. Maar ondertussen werd de oude ook niet ingetrokken, want mocht de nieuwe niet voldoen dan kon er teruggevallen worden op de oude. Begrijpt u het nog ?
Als de Raad van State deze handelswijze niet gaat afstraffen kan de gemeente voortaan bij elk plan een dozijn vergunningen afgeven. Er is er misschien altijd wel één die goed is.

Geplaatst in Bijenkorf, Geen categorie | 2 Reacties

Bomen Jacobsstraat worden gekapt

De 12 bomen in de Jacobsstraat worden morgenavond gekapt vanwege een door de ambtenarij gewenst symmetrisch wegprofiel. Daardoor moet de weg 67 cm verschuiven. En als ze niet om die reden weg moeten dan is het dat er vanwege het tekentafelgenot er een gestrooide boomstructuur moet komen.

7bomen

De 12 Japanse notenbomen (Ginkgo biloba) hebben 27 jaar in de Jacobsstraat gestaan

 

Geplaatst in Geen categorie, Jacobsstraat | Reacties uitgeschakeld voor Bomen Jacobsstraat worden gekapt

Schrijfcursus in Wijk C

Afbeelding 6

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Schrijfcursus in Wijk C

Opening bushalte Vredenburg-Noord tijdens Wijk C dag

Op 6 september wordt om 12.00 uur de nieuwe bushalte op Vredenburg-Noord geopend. Wijk C viert dit graag samen met u. Naast deze feestelijke opening is er een gezellige Wijk C Dag met activiteiten voor jong en oud.

Officiële opening bushalte Vredenburg-Noord

De feestelijke opening van de bushaltes is een initiatief van de ondernemers van Wijk C. De afgelopen jaren is Wijk C verminderd bereikbaar geweest in verband met de grote verbouwingen in het stationsgebied. Op maandag 1 september wordt de bushalte op Vredenburg-Noord weer in gebruik genomen. Voor u betekent dit een betere bereikbaarheid van Vredenburg-Noord en Wijk C, maar natuurlijk ook de markt op het Vredenburgplein en het Muziekpaleis TivoliVredenburg.

De ondernemers van Wijk C vieren dit graag samen met u. Op zaterdag 6 september wordt de bushalte om 12.00 uur officieel geopend door twee vertegenwoordigers van gemeente Utrecht. Voorafgaand aan dit officiële moment treedt het Steegzangerskoor op! Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Wijk C Dag12839-1

De gezellige Wijk C Dag vindt plaats van 11.00 tot 17.00 uur. Op deze markt wordt u verrast door de diversiteit van Wijk C. Lokale ondernemers als o.a. Paul van Dillen, Revenge of Goodhair, Van Haren en Toko Goedendag zijn vertegenwoordigd. Uiteraard mag de horeca ook niet ontbreken; o.a. Chez Jacqueline, Tastu gastronomia, Broodnodig en Restaurant LEEF! verzorgen een hapje en een drankje. Ook organisaties en (wijk)initiatieven als Icebear Events en het wegloophuis stellen zich (opnieuw) voor aan u.

Activiteiten en Muziek

De kleine bezoekers kunnen zich gratis laten schminken, bij de ballonclown een mooie ballon laten vouwen en meedoen aan een miniworkshop jongleren. Een echt draaiorgel, Frans van Montfoort en het Steegzangerskoor zorgen voor een muzikale noot. Ook kunt u een korte rondleiding door Wijk C krijgen op echte Segways. Kortom genoeg te doen!

Wij hopen dat u op zaterdag 6 september langs komt en u
laat verrassen door de diversiteit van Wijk C!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Opening bushalte Vredenburg-Noord tijdens Wijk C dag

Nieuwe bussen toch (weer) niet zo schoon

Uit een brief van staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer blijkt dat de metingen aan de uitlaat van de nieuwe stadsbussen zijn tegengevallen. Er werden wel minder stikstofoxiden(NOx) gemeten dan bij de oude bussen, maar de theoretische reductie van 80% is kennelijk lang niet gehaald. Hoeveel er precies gemeten is wordt door het Ministerie van I&M onder de pet gehouden, maar daarover loopt nu een WOB-verzoek.

Afbeelding 5De resultaten vielen kennelijk zó tegen dat er inmiddels nieuwe metingen uitgevoerd zijn aan de bussen met een andere afstelling van de automatische versnellingsbak. Om de resultaten daarvan boven water te krijgen zal vermoedelijk weer een nieuw WOB-verzoek moeten worden ingediend.

(WOB=Wet Openbaarheid Bestuur)

 

100 miljoen

Vorige week kwam het BRU nog met het bericht dat er op de nieuwe bus-concessie 100 miljoen euro bespaard is doordat nieuwe zogenaamd schone technieken goedkoper zijn geworden. Die meevaller blijkt nu alsnog een tegenvaller te zijn.

Geplaatst in Bussen | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe bussen toch (weer) niet zo schoon

Petitie voor Betaalbare sociale huurwoningen

Het aantal mensen dat hun woonlasten niet meer kan opbrengen neemt steeds meer toe. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw verwacht dat de huren tot 2018 nog met 23 procent zullen stijgen. En volgens het Sociaal Planbureau komen steeds meer mensen op of onder de armoedegrens terecht. Met huren die niet meer te betalen zijn voor mensen met lagere inkomen en steeds meer verkoop van huurhuizen, zal er in de stad bijna geen betaalbare woning meer overblijven. Deze ontwikkeling moet gestopt worden.

De Bundeling en Houd Sociale Woningbouw Betaalbaar (HSWB) hebben daarom een manifest opgesteld. Dit is te bekijken via onderstaande link:

MANIFEST SOCIALE WONINGBOUW IN UTRECHT

Wij roepen de Utrechtse huurders en bewonersorganisaties op dit manifest te steunen. Dit kunt u doen door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden:

Teken de petitie

In september zal het manifest worden aangeboden aan de gemeente Utrecht en zullen er vervolgacties plaatsvinden.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Petitie voor Betaalbare sociale huurwoningen

Buikspreekwethouder Lot van Hooijdonk

Tijdens de raadscommissievergadering Stad en Ruimte van 26 juni 2014 bleek weer eens dat een (kersverse) wethouder niet veel meer is dan een buikspreekpop. Ze laat zich uitsluitend voorlichten door haar ambtenaren, die alles natuurlijk allemaal heel goed en zorgvuldig hebben gedaan. Kijk en oordeel zelf.
 

Geplaatst in Jacobsstraat | Reacties uitgeschakeld voor Buikspreekwethouder Lot van Hooijdonk

Bouwstop Bijenkorf vanwege verkeer aantrekkende werking

Op 18 juni 2013 heeft de Raad van State, na ongeveer 1½ jaar nadenken, geoordeeld dat het bestemmingsplan, op grond waarvan de Bijenkorf kon worden uitgebreid, nietig verklaard moet worden, Hiervoor waren wel 2 zittingen nodig. Tegen het bestemmingsplan waren bezwaren aangetekend door Hoog Catharijne BV en het Wijk C-Komitee. Het uitgangspunt van beide bezwaren was dat de uitbreiding van de Bijenkorf zal leiden tot meer bezoekers en daarmee ook meer verkeer. Hoog Catharijne (HC) stelde zich op het standpunt dat voor de bezoekende automobilisten er meer parkeerplaatsen bij moeten komen. Het Wijk C-Komitee stelde dat deze verkeerstoename zal leiden tot een onaanvaardbare verslechtering van de luchtkwaliteit.

Volgens de gemeente zou de verkeerstoename veel kleiner zijn dan HC en het comité aanvoerden. Daarnaast beriep de gemeente zich op de parkeernota die midden 2013 was vastgesteld. Volgens het daar in vastgestelde beleid wordt de parkeernorm in de Binnenstad omlaag gebracht. Het aantal parkeerplaatsen in de garage bij de Bijenkorf werd daarom slechts met 19 plaatsen uitgebreid. Mochten er toch meer auto’s komen dan zouden deze in de parkeergarage Paardenveld geparkeerd kunnen worden. De uitspraak door de Raad van State heeft zich beperkt tot het aantal te realiseren parkeerplaatsen. Uitgangspunt voor dit aantal is de CROW rapportage. Hier worden landelijk erkende normen in opgevoerd. Volgens de nieuwe parkeernota zouden deze normen met 25% omlaag gesteld mogen worden, waarmee men uitkomt op 100 te realiseren parkeerplaatsen. Daar boven op voert de gemeente nog eens een correctiefactor van 4 in vanwege het feit dat de bezoekers van de Bijenkorf wellicht ook al voor andere winkels naar de Binnenstad zouden zijn gekomen. De Raad van State vond dat deze correctiefactor onvoldoende was onderbouwd Immers met deze omstandigheid is in de CROW rapportage al rekening gehouden. Een tweede onvolkomenheid die door de Raad van Stae was vastgesteld is dat het mogelijke tekort aan parkeerplaatsen zou kunnen worden opgevuld door de Paardenveld garage. De gemeente had de Raad (met een beroep op geheimhouding) grafieken overhandigd waar uit zou blijken dat de garage Paardeveld ook op spitstijden slechts voor 65% gevuld zou zijn. Een kind kon echter zien dat deze conclusie uit de grafieken niet juist kon zijn. Echter de gemeente, verblind door dit resultaat, zag dit niet. Foto’s van het Wijk C-Komitee wezen uit dat, op het moment dat volgens de grafieken de garage voor 65% was gevuld, de bebording bij de garage aangaf dat deze vol was en dat er een lange rij wachtende auto’s voor de garage stond. Tijdens een zitting moest de jurist van de gemeente met het schaamrood op de kaken toegeven dat er door de gemeente een verkeerde conclusie was getrokken. Door het Wijk C-Komitee werd nog opgemerkt dat het college, ondanks toezeggingen van de verantwoordelijke wethouder, de gemeenteraad niet op de hoogte had gehouden van de ontwikkelingen en beleidswijzigingen tijdens de rechtzittingen. Bijvoorbeeld niet van het feit dat uitgegaan werd van de nieuwe parkeernota die nog niet was vastgesteld op het moment dat de gemeenteraad oordeelde over het bestemmingsplan. Het comité concludeerde ook dat de nieuwe nota niet alleen nieuwe normen van auto parkeren geeft, maar ook voor het fiets parkeren. De gemeente (het college) wilde echter deze fietsstallingsnormen niet in rekening nemen. Dit terwijl er juist op straat fietsenklemmen moeten verdwijnen.

Hoe nu verder? Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. De opdrachtgever van de verbouwing en eigenaar van het gebouw, het pensioenfonds Metaal en Techniek, heeft bewust het risico genomen, ondanks de lopende procedure, om met de verbouw te starten. Zowel HC als het Wijk C-Komitee hebben naar aanleiding van de uitspraak stop van de verbouw geëist. De bouw lijkt inmiddels stilgelegd. De volgende stap is moeilijk te voorspellen. Terugbrengen van de oude situatie? Uitbreidingen niet uitvoeren, maar wel gevels moderniseren? Nieuw bestemmingsplan opstellen? Dit laatste zal minstens een jaar in beslag nemen. Het niet realiseren van extra parkeerplaatsen zal door HC betwist gaan worden en ze wel realiseren (waar en hoe?) geeft meerdere opties voor bezwaar door het comité. De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan over de gevolgen van het (aangepaste) bestemmingsplan voor de luchtkwaliteit. Dit vereist een zeer zorgvuldige voorbereiding van een eventueel nieuw bestemmingsplan. Gezien de ongetwijfeld langere termijn waarop een beslissing kan worden verwacht, is het onaanvaardbaar dat de huidige gevaarlijke situatie waarbij voetgangers over de weg lopen blijft bestaan.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Bouwstop Bijenkorf vanwege verkeer aantrekkende werking